Nieuws

Schrijfwedstrijd W.F. Hermans
wijziging: 18-01-2022

Op 1 september 1921 is Willem Frederik Hermans geboren. Om zijn 100ste geboortedag te vieren en stil te staan bij een van de grootste naoorlogse schrijvers die Nederland rijk is, organiseren we samen met een groot aantal organisaties een schrijfwedstrijd voor leerlingen vanaf klas 3 van vmbo, havo en vwo. Op onze site is een speciale lesbrief te downloaden. We hopen op veel mooie inzendingen!

Lees meer en download de lesbrief

 

 

 

 

 

Nascholingsprogramma ‘Taal maakt je wereld’
wijziging: 16-12-2021

Levende Talen Nederlands, de Werkgroep Onderzoek & Didactiek Nederlands en de Raad voor Neerlandistiek nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de eerste editie van het nascholingsprogramma voor docenten Nederlands: ‘Taal maakt je wereld’.

Op deze dag verbinden we onderwijs, actualiteit en neerlandistiek. De wens om leerlingen aantrekkelijk en effectief onderwijs in fictie en literatuur te bieden is springlevend en urgent. De actualiteit biedt aantrekkelijke thema’s en vraagstukken om literatuuronderwijs benaderen en de neerlandistiek reikt ons goed onderzochte tekstuele en literaire benaderingen aan.

Lees meer en meld je aan.

 

 

 

 

Meertaligheid als krachtige bron van het leren in het mbo
wijziging: 25-11-2021

Nederland is een meertalig land en dat heeft consequenties voor het onderwijs. Aan de Hogeschool van Amsterdam is een tweejarig onderzoek gestart naar meertaligheid in het mbo. 

Werk je in het mbo? Lees meer over dit onderzoek en vul de vragenlijst in.

 

 

 

 

 

Maak een collega lid
wijziging: 6-10-2021

Ook zo geïnspireerd geraakt door de VONK Inspiratiemiddag? Zodra de lesmaterialen gepubliceerd worden, laten we het weten.

Ga naar deze pagina om mee te doen met de actie ‘Maak een collega lid’

 

 

 

 

Winnaars profielwerkstukprijs 2021 bekend
wijziging: 11-06-2021

De profielwerkstukwedstrijd 2021 van Levende Talen Nederlands is gewonnen door leerlingen van het Comenius College (Hilversum) en van het Minkema College (Woerden). Zij schreven knappe en relevante werkstukken over woordenschatontwikkeling van leerlingen in groep 3 en over de dalende leesmotivatie onder jongeren.

Klik hier voor meer informatie over de prijswinnaars

 

 

 

Reactie CvTE op verslag en brief vwo online
wijziging: 31-05-2021

De reactie van het CvTE op het verslag van de examenbespreking vwo en de brief die wij als LTN hebben gestuurd, staat online. 

Klik hier om de brief te downloaden

 

 

Verslag examenbespreking vwo online
wijziging: 26-05-2021

Het verslag van de examenbespreking voor vwo is beschikbaar. De handreiking bevat geen lijst met ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden maar biedt handvatten voor het nakijken. Het corrigeert of vervangt het correctievoorschrift niet! Succes met nakijken.

Klik hier om het verslag te downloaden

 

 

Reactie CvTE op verslag en brief vmbo GL/TL online
wijziging: 25-05-2021

De reactie van het CvTE op het verslag van de examenbespreking vmbo GL-TL en de brief die wij als LTN hebben gestuurd, staat online. 

Klik hier om de brief te downloaden

 

Verslag examenbespreking havo online
wijziging: 22-05-2021

Het verslag van de examenbespreking voor havo is beschikbaar. Het verslag bevat geen lijst met ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden maar biedt handvatten voor het nakijken. Het corrigeert of vervangt het correctievoorschrift niet! Succes met nakijken.

Klik hier om het verslag te downloaden

 

 

Verslag examenbespreking vmbo GL/TL online
wijziging: 21-05-2021

Het verslag van de examenbespreking voor vmbo GL/TL is beschikbaar. Het verslag bevat geen lijst met ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden maar biedt handvatten voor het nakijken. Het corrigeert of vervangt het correctievoorschrift niet! Succes met nakijken.

Klik hier om het verslag te downloaden

 

Oproep tot bijdrage Congres Levende Talen 2021
wijziging: 19-05-2021

Op 26 november 2021 vindt het Congres Levende Talen plaats. Het thema is dit jaar ‘Taal in beweging’. Wij willen graag onze leden en netwerkcontacten, leraren, vakdidactici en vakonderzoekers van harte uitnodigen en oproepen om een bijdrage te leveren aan het Congres Levende Talen 2021.

Klik hier voor meer informatie


Doe mee(r) met je PTA!
wijziging: 18-05-2021

Op 21 juni vindt weer een interessante activiteit plaats voor secties Nederlands. Tijdens een online bijeenkomst bekijken leraren Nederlands met elkaar hun eigen PTA om te komen tot een verbeterd nieuw PTA. Leden nemen gratis deel. 

Klik hier voor meer informatie


Verslagen examenbesprekingen
wijziging: 15-05-2021

We doen ons uiterste best om de verslagen van de verschillende examenbesprekingen zo spoedig mogelijk na afloop van iedere examenbespreking te publiceren. U vindt ze dan uiteraard op deze website waar u ze gratis kunt downloaden (ook niet-leden). 


Examenforum
wijziging: 11-05-2021

Tijdens de correctie van de eindexamens kan het handig zijn twijfelgevallen voor te leggen aan collega’s op het eindexamenforum. Om gebruik te kunnen maken van het eindexamenforum is het nodig eenmalig te registreren. Ook niet-leden kunnen zich registreren, al hopen wij natuurlijk dat we hen bij onze vereniging als lid mogen verwelkomen (NB. het lidmaatschap is niet gratis).

Klik hier om naar het eindexamenforum te gaan