Nieuws

Project Uitbreiding vraagtypen CE havo/vwo afgerond
wijziging: 22-05-2022

Hoewel de examens nog in volle gang zijn, heeft het CvTE op examenblad.nl het eindverslag gepubliceerd van het project Uitbreiding van vraagtypen voor het leesvaardigheidsexamen Nederlands havo en vwo. Dit project is een uitvloeisel van het advies dat de toenmalige projectgroep Nederlands Nu! en Levende Talen Nederlands (LTN) in 2018 schreven.

Klik hier voor de resultaten van het project, de ontwikkelde materialen en het verslagVerslag examenbespreking havo online
wijziging: 19-05-2022

Het verslag van de examenbespreking voor havo is beschikbaar. De handreiking bevat geen lijst met ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden maar biedt handvatten voor het nakijken. Het corrigeert of vervangt het correctievoorschrift niet! Nogmaals dank aan alle collega’s en het CvTE voor het meehelpen bij de totstandkoming van deze handreiking. Succes met nakijken.

Klik hier om het verslag te downloadenExamenforum

wijziging: 19-05-2022

Gelukkig konden we gisteren in overleg en samenwerking met het CvTE alsnog een examenbespreking organiseren voor havo. De handreiking wordt later deze donderdag gepubliceerd.

Uiteraard is voor een discussie over bepaalde examenvragen het forum beschikbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examenzaken
wijziging: 04-04-2022

Hoewel vandaag op 4 april de flexibele en digitale eindexamens vmbo bb/kb begonnen zijn (succes aan deze leerlingen!), moeten de leerlingen van vmbo gl/tl, havo en vwo nog even wachten. In de vandaag verstuurde nieuwsflits staat informatie over de testcorrectie die dit jaar zal plaatsvinden. Ook is het weer mogelijk aan te melden voor de examenbesprekingen. Uiteraard is het examenforum ook weer ingericht, voor vmbo tl/gl, havo en vwo. 

Ga naar het gedeelte met alle informatie rond het eindexamen Nederlands en LTN

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden testcorrectie examens vwo en vmbo gl/tl
wijziging: 16-03-2022

Dit jaar zal het correctievoorschrift van het centraal examen Nederlands vwo en vmbo gl/tl twee dagen later beschikbaar zijn dan u normaal gewend bent. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voert namelijk – in samenwerking met Levende Talen Nederlands (LTN)  – een testcorrectie uit.

Klik hier voor meer informatie en om aan te melden voor de testcorrectie