Nieuws

Alle handreikingen beschikbaar
wijziging: 23-05-2024

Alle handreikingen (voor havo, vmbo-gt en vwo) zijn klaar en te downloaden van de site. Kijk bij Handreikingen examenbesprekingen 2024.  Wij zijn ontzettend blij dat zo’n grote groep leden zich heeft willen inzetten om samen tot een bruikbare handreiking te komen voor alle leraren Nederlands. Dank jullie wel!

 

 
Nieuws examens 2024
wijziging: 01-04-2024

Deze week gaan de flexibele en digitale examens van vmbo BB en KB van start, evenals de profielvak-cspe’s. Wij wensen deze leerlingen uiteraard alle succes.
De overige examenleerlingen en hun docenten moeten nog even geduld hebben. Bij LTN zijn de voorbereidingen al in volle gang. Zo kun je je al aanmelden voor de examenbesprekingen en voor de testcorrectie van havo en vmbo-gt. Ook het eindexamenforum is weer ingericht. Nog geen lid van LTN? Word dan lid.

 

 

Brief over de actualisatie van de examenprogramma’s
wijziging: 07-02-2024
 
Tijdens de laatste adviesronde rond de actualisatie van de examenprogramma’s in november 2023 werd duidelijk dat de concepteindtermen nog niet in het stadium zijn dat leraren daarmee uit de voeten kunnen. Sterker nog, er zijn zorgen over de snelheid van het proces en over de inhoud van de concepteindtermen. LTN heeft daarom een brief gestuurd aan SLO en andere betrokken organisaties om deze zorgen te delen.
 

Lees hier de hele brief

 

 

 

Derde adviesronde actualisering eindtermen Nederlands

 
De actualisering van de eindtermen Nederlands vordert gestaag. Na de laatste adviesronde in april  is de vakvernieuwingscommissie in volle vaart aan de slag gegaan met alle adviezen en in november kunnen we een volgend product verwachten. 
 
Levende Talen Nederlands organiseert op 29 november van 16.30 tot 20.00 een online adviesbijeenkomst waaraan  50 leraren kunnen deelnemen. Van hen wordt verwacht dat ze zich goed voorbereiden: stukken lezen, adviezen formuleren etc. Ongeveer vijf dagen voor de bijeenkomst ontvangen zij de stukken waarop gereageerd kan worden. 
Na afloop ontvangt elke deelnemer een boekenbon van 100 euro. 
 
Je kunt je aanmelden via deze link:

Aanmelden derde adviesronde Actualisatie examenprogramma Nederlands

 

 

Nederlands vwo in het examenrooster 2024
wijziging: 08-09-2023

Eerder hebben we bericht over de inroostering van het examen Nederlands vwo, 1e tijdvak 2024. LTN heeft hierover brieven gestuurd aan het CvTE en het Ministerie van OCW. Het CvTE heeft deze ochtend een mailing laten uitgaan via Examenblad waarin wordt aangegeven dat het rooster is aangepast.

Lees meer over de wijziging in het examenrooster.

 

 

Archief nieuwspagina