Nieuws

 

Derde adviesronde actualisering eindtermen Nederlands 
 
De actualisering van de eindtermen Nederlands vordert gestaag. Na de laatste adviesronde in april  is de vakvernieuwingscommissie in volle vaart aan de slag gegaan met alle adviezen en in november kunnen we een volgend product verwachten. 
 
Levende Talen Nederlands organiseert op 29 november van 16.30 tot 20.00 een online adviesbijeenkomst waaraan  50 leraren kunnen deelnemen. Van hen wordt verwacht dat ze zich goed voorbereiden: stukken lezen, adviezen formuleren etc. Ongeveer vijf dagen voor de bijeenkomst ontvangen zij de stukken waarop gereageerd kan worden. 
Na afloop ontvangt elke deelnemer een boekenbon van 100 euro. 
 
Je kunt je aanmelden via deze link:

Aanmelden derde adviesronde Actualisatie examenprogramma Nederlands

 

Nederlands vwo in het examenrooster 2024
wijziging: 08-09-2023

Eerder hebben we bericht over de inroostering van het examen Nederlands vwo, 1e tijdvak 2024. LTN heeft hierover brieven gestuurd aan het CvTE en het Ministerie van OCW. Het CvTE heeft deze ochtend een mailing laten uitgaan via Examenblad waarin wordt aangegeven dat het rooster is aangepast.

Lees meer over de wijziging in het examenrooster.

 

 

 

 

Winnaars Profielwerkstukwedstrijd LTN bekend
wijziging: 06-07-2023

Ook dit jaar zijn weer diverse prachtige profielwerkstukken ingezonden in het kader van de profielwerkstukwedstrijd. Actuele discussies zijn niet ver weg bij de prijswinnaars van de profielwerkstukwedstrijd. Leerlingen van het Herman Wesselink College in Amstelveen wonnen de prijs voor het beste havo-werkstuk met een onderzoek naar onderwijs in Nederlands als tweede taal. Vwo-leerlingen van De Passie uit Utrecht verrasten de jury aangenaam met een werkstuk over stereotypering en racisme in zendingsboekjes.

Bekijk de prijswinnende profielwerkstukken en het oordeel van de jury hier.

 

 

 

 

 

Inroostering examen Nederlands vwo, 1e tijdvak 2024
wijziging: 13-06-2023

De laatste dagen krijgen wij van diverse leraren Nederlands bezorgde reacties over de inroostering van het examen Nederlands vwo, 1e tijdvak 2024. Dat staat namelijk op de een na laatste examendag. Wij hebben al in een zeer vroeg stadium bij het CvTE aangegeven dat dit buitengewoon onwenselijk is. Omdat de tijd begint te dringen, hebben we dit nogmaals verwoord in een brief die vandaag is verstuurd naar het CvTE en het Ministerie van OCW. 

Lees onze brief hier.

 

 

 

 

Reactie LTN op Staat van het Onderwijs
wijziging: 16-05-2023

Op woensdag 10 mei jl. presenteerde de Onderwijsinspectie haar jaarlijkse rapport Staat van het Onderwijs. Daags daarna gaf inspecteur-generaal mevrouw Oppers aan dat wat haar betreft in de toekomst leerlingen alleen kunnen slagen als ze een voldoende hebben voor het vak Nederlands. LTN heeft kennisgenomen van het rapport en Oppers’ opmerking. We hebben op een rijtje gezet welke passages uit de Staat van het Onderwijs voor Nederlands relevant zijn (klik hier).

Lees onze uitgebreide reactie hier.

 

 

 

 

Examenbesprekingen
wijziging: 09-05-2023

Ook dit jaar organiseert Levende Talen Nederlands als vanouds weer examenbesprekingen. De aanmeldingen voor de examenbespreking havo en vwo liepen goed. De deelnemers hebben inmiddels een mail gekregen vanuit de Werkgroep Examens. Uiteraard zullen we de handreikingen zo spoedig mogelijk na afloop van de examenbesprekingen publiceren op onze website. We zullen ook melden op het examenforum als de handreikingen beschikbaar zijn.

De examenbespreking voor vmbo gl/tl gaat helaas niet door, opnieuw vanwege te weinig aanmeldingen. We hopen dat collega’s die lesgeven in het vmbo wel volop gebruik zullen maken van het examenforum. Laten we hopen dat er volgend jaar voldoende collega’s in het vmbo zijn die mee willen werken aan een handreiking. De examenbespreking is immers voor en door docenten.

 

 

Examenzaken
wijziging: 01-04-2023

Hoewel op 3 april de flexibele en digitale eindexamens vmbo bb/kb beginnen (succes aan deze leerlingen!), moeten de leerlingen van vmbo gl/tl, havo en vwo nog even wachten. In de vrijdag verstuurde nieuwsflits staat informatie over de testcorrectie havo die dit jaar zal plaatsvinden. Ook is het weer mogelijk aan te melden voor de examenbesprekingen. Uiteraard is het examenforum ook weer ingericht, voor vmbo tl/gl, havo en vwo. Ga naar het gedeelte met alle informatie rond het eindexamen Nederlands en LTN    

 

 

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering
wijziging: 15-02-2023

Op 1 april 2023 vindt de Algemene ledenvergadering van LTN plaats (evenals de ALV van Levende Talen). De ALV is een mooi moment om elkaar te ontmoeten en eens bij te praten. Zien we je in Utrecht? Aanmelden kan op onze site. Na aanmelding ontvang je een mail met wachtwoord om toegang te hebben tot de vergaderstukken. 

Meld je aan voor de ALV

 

 

Nascholingskalender voor leraren Nederlands
wijziging: 09-09-2022

Raak jij als leraar ook weleens gefrustreerd omdat je net te laat bemerkt dat je een interessante nascholing hebt gemist? LTN wil leraren Nederlands graag ondersteunen bij hun professionalisering. Op onze website is daarom vanaf vandaag een nascholingskalender te vinden met daarin tal van nascholingen van hogescholen, universiteiten, of onze eigen activiteiten. In de loop van de komende maanden zal de kalender steeds verder gevuld worden. Dus zoek je een nascholing of professionaliseringsactiviteit? Kijk even in de nascholingskalender van LTN.

Ga naar de nascholingskalender

 

Archief nieuwspagina