Aanmelden examenbesprekingen 2023

Ook dit jaar organiseert Levende Talen Nederlands weer examenbesprekingen. In 2023 vinden de besprekingen van het eerste tijdvak plaats op:
dinsdag 16 mei – havo (16.00 uur tot 20.00 uur; online)
vrijdag 19 mei – vwo (14.00 uur tot 18.00 uur; online)
woensdag 24 mei – vmbo gl/tl (16.00 uur tot 20.00 uur; Utrecht)

Het is mogelijk om aan meerdere examenbesprekingen deel te nemen. De examenbesprekingen zijn gratis toegankelijk voor leden. Je kunt je aanmelden via het registratieformulier. Voor elke examenbespreking dient apart ingeschreven te worden. Aanmelden is nog geen garantie voor deelname. We proberen een zo breed mogelijke vertegenwoordiging bij de examenbespreking te hebben, dus meerdere collega’s van dezelfde school is om die reden niet mogelijk.

 

Aanmelden voor de examenbespreking havo

Aanmelden voor de examenbespreking vwo

Aanmelden voor de examenbespreking vmbo