Activiteiten

Bespreking 26 juni:

Curriculum Nu

De docenten Nederlands/Taal die nu een vol jaar bezig zijn geweest om een nieuw curriculum te ontwerpen voor basis- en voortgezet onderwijs, hebben een pre-definitief document gepubliceerd (zie hier). De docenten vragen daar nu feedback op, opdat zij in de zomervakantie een definitief voorstel doen.

Een uitgelezen kans om als Levende Talen-lid uw zegje te doen op 15 juni. Dan organiseert Levende Talen Nederlands een feedbackbijeenkomst. De vorige bijeenkomsten (dit is de vierde in een jaar) leverde zeer geanimeerde gesprekken op over ons vak, en hoe we ons vak in de toekomst zien. U bent weer van harte welkom, in Utrecht (Academiegebouw, Kanunnikenzaal), van 9:30-12:30, met lunch, vanzelfsprekend. Meldt u hier aan.

Examenactiviteiten

Jaarlijks overlegt LTN met het College voor Toetsen en Examens over de kwaliteit van de examens vmbo-havo-vwo, mede op basis van de bevindingen tijdens examenbijeenkomsten met docenten Nederlands. In 2018 bracht LTN, samen met de docentengroep Nederlands Nu een advies uit over de examens havo-vwo, met een draagvlakpeiling onder 400 docenten. De rapporten zijn digitaal beschikbaar.


a