Activiteiten

Nederlands in de bovenbouw

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht Levende Talen Nederlands een notitie op te stellen over de rol van het vak Nederlands in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs in de verschillende onderwijssoorten, en over het uitwerken van de bouwstenen voor de bovenbouw van het vo.

Profielwerkstukprijs 2019

De profielwerkstukprijs havo 2019 is voor Sarah Honig en Nienke Streefkerk, van De Passie uit Utrecht. Hun begeleidend docent was Marion ter Harmsel.

Het juryrapport over Patat of friet

Het profielwerkstuk van Sarah en Nienke gaat over een heikele kwestie die de gemoederen op sociale media behoorlijk verhit: noem je die gefrituurde staafjes nou patat of friet? In eerder taalkundig onderzoek bleek dat daar duidelijke regionale verschillen in zijn. Sarah en Nienke herhaalden dit onderzoek, om te kijken of er inmiddels iets veranderd is, en om te bekijken of ook leeftijd een bepalende factor is in de keuze voor patat of friet. Ze stelden een goed doordachte enquête op die door veel mensen werd ingevuld. Hun profielwerkstuk heeft dus een hoog wetenschappelijk gehalte, en is ook nog eens kraakhelder en bondig geschreven. Een leerzaam werkstuk, of je nou van #teampatat of van #teamfriet bent.

De profielwerkstukprijs 2019 voor vwo is voor Jildou Boersma, Joram van Doodewaard en Margit Dullaart van het ISG te Lelystad Voor hun onderzoek, Mark Nieuwenhuis begeleidden hen.

Het juryrapport over Mythes? Welles!
“Jildou, Joram en Margit kozen in hun profielwerkstuk voor een eigenzinnige combinatie van Nederlands en Latijn. Om meer jongeren te motiveren voor een keuze voor het gymnasium, hebben ze een aantal mythen uit de oudheid hertaald voor kinderen met verschillende leesniveaus en aangevuld met zelfgemaakte afbeeldingen. De verhalen zelf zijn mooi en lezen prettig, maar belangrijker nog is dat de stilistische keuzes gebaseerd zijn op een grondig literatuuronderzoek naar leesvaardigheid en het meten daarvan. De auteurs mogen trots zijn op deze knappe combinatie van wetenschappelijk en creatief werk!”


Bespreking 26 juni:

Curriculum Nu

De docenten Nederlands/Taal die nu een vol jaar bezig zijn geweest om een nieuw curriculum te ontwerpen voor basis- en voortgezet onderwijs, hebben een pre-definitief document gepubliceerd (zie hier). De docenten vragen daar nu feedback op, opdat zij in de zomervakantie een definitief voorstel doen.

Een uitgelezen kans om als Levende Talen-lid uw zegje te doen op 15 juni. Dan organiseert Levende Talen Nederlands een feedbackbijeenkomst. De vorige bijeenkomsten (dit is de vierde in een jaar) leverde zeer geanimeerde gesprekken op over ons vak, en hoe we ons vak in de toekomst zien. U bent weer van harte welkom, in Utrecht (Academiegebouw, Kanunnikenzaal), van 9:30-12:30, met lunch, vanzelfsprekend. Meldt u hier aan.

Examenactiviteiten

Jaarlijks overlegt LTN met het College voor Toetsen en Examens over de kwaliteit van de examens vmbo-havo-vwo, mede op basis van de bevindingen tijdens examenbijeenkomsten met docenten Nederlands. In 2018 bracht LTN, samen met de docentengroep Nederlands Nu een advies uit over de examens havo-vwo, met een draagvlakpeiling onder 400 docenten. De rapporten zijn digitaal beschikbaar.


a