Actualisatie examenprogramma

Update 24 november

Onlangs heeft de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands de eerste plannen voor de actualisatie van de examenprogramma’s besproken. Een verslag van deze discussie is gestuurd aan de vakvernieuwingscommissie.

Download hier het verslag

 

Update 6 november

Een informatieve opname over de actualisering van de examenprogramma’s:

 

 

 

Leraar kom naar de regionale bijeenkomsten over de actualisatie van het examenprogramma!

Update 24 oktober

We nodigen u uit deel te nemen aan informatiebijeenkomsten op 16 (online), 23 (online) en 30 (live) november.

De vakvernieuwingscommissies MVT en Nederlands leverden vorige week hun eerste tussenproduct op. Hierin beschrijven ze het raamwerk en de karakteritiek van MVT en Nederlands. Op basis hiervan gaan ze verder met het het ontwerpen van (concepten van) eindtermen. Op het congres namen docenten deel aan bijeenkomsten om hun reacties op het tussenproduct te geven. Aanwezig waren de procesregisseurs, leden van de vernieuwingscommissies en leden van de advieskring. Zij allen nemen de input van de leraren mee in het verder werken aan de actualisatie van de examenprogramma’s.

Op 19 oktober, 1 en 3 november zijn er opnieuw bijeenkomsten voor leraren die mee willen denken. Hierbij doe ik een dringende oproep aan alle leraren maar vooral ook aan vmbo-leraren om mee te doen. Ook als je geen lid bent van Levende Talen kun je je inbreng hebben in het nieuwe examenprogramma. Meld je aan voor een van onze regionale bijeenkomsten op https://forms.gle/NLC7d9gY6RYxXqY39

We gaan in op de vakvernieuwing en bespreken tussenprudct 1 + 2: raamwerk en karakteristiek van het vak, maken verslag en zorgen dat onze input bij de advieskring terecht komt. DOE MEE!

Waarom?

In juni 2022 is gestart met de actualisatie van het examenprogramma Nederlands. Het huidige examenprogramma stamt uit 1998. Met dit programma werken we nog altijd, maar het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en velen missen aansluiting bij (vernieuwde) inzichten uit onderzoek.

Bovendien is het de wens van vele leraren en lerarenopleiders dat het (examen-)programma meer samenhang vertoont (bijvoorbeeld meer geïntegreerd schrijf- lees,- fictieonderwijs) en minder gefixeerd is op vaardigheidsonderwijs, maar meer inhoud heeft.

In de startnotitie Nederlands is helder uiteengezet welke ontwikkelingen op maatschappelijk en onderwijskundig gebied aan de vakvernieuwing ten grondslag liggen.


Hoe?

Een vakvernieuwingscommissie bestaande uit een procesregisseur, leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts. Deze commissie schrijft een concept-examenprogramma. Levende Talen Nederlands is nauw betrokken geweest bij de samenstelling van de commissie.

Op deze pagina https://www.actualisatiene.nl/vakvernieuwingscommissie kun je lezen en zien wie de leden van de commissie zijn.

De leden van de vakvernieuwingscommissie werken samen met een advieskring (verdeeld in verschillende ‘compartimenten’), die bestaat uit vakexperts, vakinhoudelijke experts en toetsexperts. Ook LTN is als vakvereniging vertegenwoordigd in deze advieskring. Daarnaast heeft LTN in overleg met de leden van het Afstemmingsoverleg Schoolvak Nederlands namen voorgedragen van wetenschappers die de commissie zeker zal moeten raadplegen. Levende Talen Nederlands wordt in de advieskring vertegenwoordigd door Liselore van Ockenburg en Twan Robben.


Planning

In vijf stappen wordt gewerkt naar een conceptexamenprogramma, zie hier: https://www.actualisatiene.nl/proces/examenprogramma.


De rol van de vakvereniging en haar leden

Onze rol is enerzijds leraren informeren over de inhoud en het verloop van de vakvernieuwing, anderzijds kritisch meedenken en adviseren. En hiervoor hebben we onze leden heel hard nodig.

In juli 2022 organiseerden we een bijeenkomst voor leraren waarin we de startnotitie bespraken. Een verslag van deze bespreking is verstuurd naar de leden van de vakvernieuwingscommissie en de advieskringen en is hier na te lezen.

Tijdens het congres op 14 oktober 2022 zal het eerste tussenproduct van de commissie beschikbaar zijn. We bespreken dit in zogenaamde feedbackbijeenkomsten. Alle leraren zijn van harte uitgenodigd aan te sluiten en mee te denken. Meld je hier aan: https://congres.levendetalen.nl


Regionale bijeenkomsten

Gedurende de twee jaar die het proces in beslag neemt, organiseren we regionale bijeenkomsten zodat elke leraar mee kan praten en denken over de tussenproducten van de vakvernieuwingscommissie. Op onze website en via nieuwsbrieven informeren we daarover.


Meer lezen?

https://www.actualisatiene.nl

https://www.vo-raad.nl/nieuws/slob-schetst-beoogd-vervolgproces-curriculumherziening

https://didactiefonline.nl/artikel/wetenschap-en-vakdidactiek-leidend-in-aangepast-traject-curriculumvernieuwing