Actualisatie examenprogramma

Regionale informatiebijeenkomsten actualisatie examenprogramma’s

We informeren onze leden graag over de actualisatie van de examenprogramma’s tijdens onze regionale bijeenkomsten. Klik hier voor data, informatie en aanmelding.

 

Waarom?

In juni 2022 is gestart met de actualisatie van het examenprogramma Nederlands. Het huidige examenprogramma stamt uit 1998. Met dit programma werken we nog altijd, maar het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en velen missen aansluiting bij (vernieuwde) inzichten uit onderzoek.

Bovendien is het de wens van vele leraren en lerarenopleiders dat het (examen-)programma meer samenhang vertoont (bijvoorbeeld meer geïntegreerd schrijf- lees,- fictieonderwijs) en minder gefixeerd is op vaardigheidsonderwijs, maar meer inhoud heeft.

In de startnotitie Nederlands is helder uiteengezet welke ontwikkelingen op maatschappelijk en onderwijskundig gebied aan de vakvernieuwing ten grondslag liggen.


Hoe?

Een vakvernieuwingscommissie bestaande uit een procesregisseur, leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts. Deze commissie schrijft een concept-examenprogramma. Levende Talen Nederlands is nauw betrokken geweest bij de samenstelling van de commissie.

Op deze pagina https://www.actualisatiene.nl/vakvernieuwingscommissie kun je lezen en zien wie de leden van de commissie zijn.

De leden van de vakvernieuwingscommissie werken samen met een advieskring (verdeeld in verschillende ‘compartimenten’), die bestaat uit vakexperts, vakinhoudelijke experts en toetsexperts. Ook LTN is als vakvereniging vertegenwoordigd in deze advieskring. Daarnaast heeft LTN in overleg met de leden van het Afstemmingsoverleg Schoolvak Nederlands namen voorgedragen van wetenschappers die de commissie zeker zal moeten raadplegen. Levende Talen Nederlands wordt in de advieskring vertegenwoordigd door Liselore van Ockenburg en Twan Robben.


Planning

In vijf stappen wordt gewerkt naar een conceptexamenprogramma, zie hier: https://www.actualisatiene.nl/proces/examenprogramma.


De rol van de vakvereniging en haar leden

Onze rol is enerzijds leraren informeren over de inhoud en het verloop van de vakvernieuwing, anderzijds kritisch meedenken en adviseren. En hiervoor hebben we onze leden heel hard nodig.

In juli 2022 organiseerden we een bijeenkomst voor leraren waarin we de startnotitie bespraken. Een verslag van deze bespreking is verstuurd naar de leden van de vakvernieuwingscommissie en de advieskringen en is hier na te lezen.

Tijdens het congres op 14 oktober 2022 zal het eerste tussenproduct van de commissie beschikbaar zijn. We bespreken dit in zogenaamde feedbackbijeenkomsten. Alle leraren zijn van harte uitgenodigd aan te sluiten en mee te denken. Meld je hier aan: https://congres.levendetalen.nl


Regionale bijeenkomsten

Gedurende de twee jaar die het proces in beslag neemt, organiseren we regionale bijeenkomsten zodat elke leraar mee kan praten en denken over de tussenproducten van de vakvernieuwingscommissie. Op onze website en via nieuwsbrieven informeren we daarover.


Meer lezen?

https://www.actualisatiene.nl

https://www.vo-raad.nl/nieuws/slob-schetst-beoogd-vervolgproces-curriculumherziening

https://didactiefonline.nl/artikel/wetenschap-en-vakdidactiek-leidend-in-aangepast-traject-curriculumvernieuwing