Actualisatie examenprogramma

Bijgewerkt januari 2024

Derde en vierde adviesronde

In november 2023 bespraken we online tussenproduct 3 van de vakvernieuwingscommissie. Aan het gesprek namen 16 leraren deel. De voorlopige eindtermen met de uitleg van de vakvernieuwingscommisse was elke deelnemer vooraf toegestuurd. Alle deelnemers hadden zich goed voorbereid, wat nog best een klus was. Maar hierdoor konden we  goede adviezen aan de vakvernieuwingscommissie meegeven.

In april ontvangen we de hele set concept-eindtermen van de vvc. In diezelfde maand organiseren we opnieuw een adviesbijeenkomst voor leraren. Mocht je daaraan willen deelnemen stuur dan een mail naar hanneke.gerits@nulllevendetalen.nl

 

Derde adviesronde actualisering eindtermen Nederlands

De actualisering van de eindtermen Nederlands vordert gestaag. Na de laatste adviesronde in april  is de vakvernieuwingscommissie in volle vaart aan de slag gegaan met alle adviezen en in november kunnen we een volgend product verwachten.
Levende Talen Nederlands organiseert op 29 november van 16.30 tot 20.00 een online adviesbijeenkomst waaraan  50 leraren kunnen deelnemen. Van hen wordt verwacht dat ze zich goed voorbereiden: stukken lezen, adviezen formuleren etc. Ongeveer vijf dagen voor de bijeenkomst ontvangen zij de stukken waarop gereageerd kan worden.
Na afloop ontvangt elke deelnemer een boekenbon van 100 euro.

Je kunt je aanmelden via deze link:

Update 7 maart

Uitnodiging:

Meedenken over de actualisatie van het vak Nederlands met aansluitend een workshop: Aan de slag met de uitgangspunten van de vernieuwingscommissie: vaardigheden in samenhang.

In deze workshop krijg je handvaten om meer samenhang aan te brengen zodat je alvast vooruit kunt lopen op de nieuwe kerndoelen en eindtermen.  

Beste leden,

Zoals velen weten worden de kerndoelen en de eindtermen Nederlands geactualiseerd.  

Twee teams, te weten een team actualisatie kerndoelen en een team actualisatie eindtermen, zijn al een eind op weg. Eerder dit jaar presenteerden zij een karakteristiek en raamwerk voor ons vak.

En nu wordt in maart de eerste set conceptkerndoelen en -eindtermen aan het veld gepresenteerd. 

Ben je er nieuwsgierig naar en wil je je mening geven over de geactualiseerde kerndoelen en eindtermen, dan nodigen wij je van harte uit voor een adviesbijeenkomst op 12 of 17 april van 16.30 tot ongeveer 20.00 op de Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht.

Deelnemers ontvangen enkele dagen voor de bijeenkomst de concept kerndoelen en eindtermen.

Het programma:

  • 16.30 ontvangst en welkom

bespreking van de vragen die de vernieuwingscommissies ons voorleggen.

  • 18.00 lichte maaltijd
  • 18.30 workshop Nederlands in samenhang door Marieken Pronk/ Clasine van Dorst
  • 20.00 afsluiting

LTN doet een dringend beroep op alle leraren om mee te doen op een van onze bijeenkomsten, zodat de stem van leraren luid en duidelijk hoorbaar is bij de vernieuwingscommissies.

Meer informatie over de vernieuwingen? Klik hier:

actualisatie kerndoelen

actualisatie examenprogramma

Aanmelden voor een van de bijeenkomsten en de workshop? Dat kan hier:

Ja, ik denk graag mee en meld me aan

 

 

Update 24 november

Onlangs heeft de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands de eerste plannen voor de actualisatie van de examenprogramma’s besproken. Een verslag van deze discussie is gestuurd aan de vakvernieuwingscommissie.

Download hier het verslag

 

Leraar kom naar de regionale bijeenkomsten over de actualisatie van het examenprogramma!

Update 24 oktober

We nodigen u uit deel te nemen aan informatiebijeenkomsten op 16 (online), 23 (online) en 30 (live) november.

De vakvernieuwingscommissies MVT en Nederlands leverden vorige week hun eerste tussenproduct op. Hierin beschrijven ze het raamwerk en de karakteritiek van MVT en Nederlands. Op basis hiervan gaan ze verder met het het ontwerpen van (concepten van) eindtermen. Op het congres namen docenten deel aan bijeenkomsten om hun reacties op het tussenproduct te geven. Aanwezig waren de procesregisseurs, leden van de vernieuwingscommissies en leden van de advieskring. Zij allen nemen de input van de leraren mee in het verder werken aan de actualisatie van de examenprogramma’s.

Op 19 oktober, 1 en 3 november zijn er opnieuw bijeenkomsten voor leraren die mee willen denken. Hierbij doe ik een dringende oproep aan alle leraren maar vooral ook aan vmbo-leraren om mee te doen. Ook als je geen lid bent van Levende Talen kun je je inbreng hebben in het nieuwe examenprogramma. Meld je aan voor een van onze regionale bijeenkomsten op https://forms.gle/NLC7d9gY6RYxXqY39

We gaan in op de vakvernieuwing en bespreken tussenprudct 1 + 2: raamwerk en karakteristiek van het vak, maken verslag en zorgen dat onze input bij de advieskring terecht komt. DOE MEE!

Waarom?

In juni 2022 is gestart met de actualisatie van het examenprogramma Nederlands. Het huidige examenprogramma stamt uit 1998. Met dit programma werken we nog altijd, maar het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en velen missen aansluiting bij (vernieuwde) inzichten uit onderzoek.

Bovendien is het de wens van vele leraren en lerarenopleiders dat het (examen-)programma meer samenhang vertoont (bijvoorbeeld meer geïntegreerd schrijf- lees,- fictieonderwijs) en minder gefixeerd is op vaardigheidsonderwijs, maar meer inhoud heeft.

In de startnotitie Nederlands is helder uiteengezet welke ontwikkelingen op maatschappelijk en onderwijskundig gebied aan de vakvernieuwing ten grondslag liggen.


Hoe?

Een vakvernieuwingscommissie bestaande uit een procesregisseur, leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts. Deze commissie schrijft een concept-examenprogramma. Levende Talen Nederlands is nauw betrokken geweest bij de samenstelling van de commissie.

Op deze pagina https://www.actualisatiene.nl/vakvernieuwingscommissie kun je lezen en zien wie de leden van de commissie zijn.

De leden van de vakvernieuwingscommissie werken samen met een advieskring (verdeeld in verschillende ‘compartimenten’), die bestaat uit vakexperts, vakinhoudelijke experts en toetsexperts. Ook LTN is als vakvereniging vertegenwoordigd in deze advieskring. Daarnaast heeft LTN in overleg met de leden van het Afstemmingsoverleg Schoolvak Nederlands namen voorgedragen van wetenschappers die de commissie zeker zal moeten raadplegen. Levende Talen Nederlands wordt in de advieskring vertegenwoordigd door Liselore van Ockenburg en Twan Robben.


Planning

In vijf stappen wordt gewerkt naar een conceptexamenprogramma, zie hier: https://www.actualisatiene.nl/proces/examenprogramma.


De rol van de vakvereniging en haar leden

Onze rol is enerzijds leraren informeren over de inhoud en het verloop van de vakvernieuwing, anderzijds kritisch meedenken en adviseren. En hiervoor hebben we onze leden heel hard nodig.

In juli 2022 organiseerden we een bijeenkomst voor leraren waarin we de startnotitie bespraken. Een verslag van deze bespreking is verstuurd naar de leden van de vakvernieuwingscommissie en de advieskringen en is hier na te lezen.

Tijdens het congres op 14 oktober 2022 zal het eerste tussenproduct van de commissie beschikbaar zijn. We bespreken dit in zogenaamde feedbackbijeenkomsten. Alle leraren zijn van harte uitgenodigd aan te sluiten en mee te denken. Meld je hier aan: https://congres.levendetalen.nl


Regionale bijeenkomsten

Gedurende de twee jaar die het proces in beslag neemt, organiseren we regionale bijeenkomsten zodat elke leraar mee kan praten en denken over de tussenproducten van de vakvernieuwingscommissie. Op onze website en via nieuwsbrieven informeren we daarover.


Meer lezen?

https://www.actualisatiene.nl

https://www.vo-raad.nl/nieuws/slob-schetst-beoogd-vervolgproces-curriculumherziening

https://didactiefonline.nl/artikel/wetenschap-en-vakdidactiek-leidend-in-aangepast-traject-curriculumvernieuwing