Actualisatie kerndoelen

Update oktober 2023

Kerndoelen zijn opgeleverd!

Op 28 september jl. nam demissionair minister Mariëlle Paul de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde in ontvangst van de kerndoelenteams Nederlands (rekenen en wiskunde) en de advieskringen. Een jaar nadat het ministerie van OCW aan SLO de opdracht gaf om samen met het onderwijsveld nieuwe kerndoelen te ontwikkelen voor deze leergebieden voor po, onderbouw vo en (v)so. In 2024 worden de conceptkerndoelen eerst beproefd op bruikbaarheid in de onderwijspraktijk. Naar verwachting worden ze in 2025 definitief vastgelegd in wetgeving en gepubliceerd.

Lees verder op de website van SLO: naar de SLO-website .

Update 7 maart

Uitnodiging:

Meedenken over de actualisatie van het vak Nederlands met aansluitend een workshop: Aan de slag met de uitgangspunten van de vernieuwingscommissie: vaardigheden in samenhang.

In deze workshop krijg je handvaten om meer samenhang aan te brengen zodat je alvast vooruit kunt lopen op de nieuwe kerndoelen en eindtermen. 

Beste leden,

Zoals velen weten worden de kerndoelen en de eindtermen Nederlands geactualiseerd.

Twee teams, te weten een team actualisatie kerndoelen en een team actualisatie eindtermen, zijn al een eind op weg. Eerder dit jaar presenteerden zij een karakteristiek en raamwerk voor ons vak.

En nu wordt in maart de eerste set conceptkerndoelen en -eindtermen aan het veld gepresenteerd.

Ben je er nieuwsgierig naar en wil je je mening geven over de geactualiseerde kerndoelen en eindtermen, dan nodigen wij je van harte uit voor een adviesbijeenkomst op 12 of 17 april van 16.30 tot ongeveer 20.00 op de Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht.

Deelnemers ontvangen enkele dagen voor de bijeenkomst de concept kerndoelen en eindtermen.

Het programma:

  • 16.30 ontvangst en welkom

bespreking van de vragen die de vernieuwingscommissies ons voorleggen.

  • 18.00 lichte maaltijd
  • 18.30 workshop Nederlands in samenhang door Marieken Pronk/ Clasine van Dorst
  • 20.00 afsluiting

LTN doet een dringend beroep op alle leraren om mee te doen op een van onze bijeenkomsten, zodat de stem van leraren luid en duidelijk hoorbaar is bij de vernieuwingscommissies.

Meer informatie over de vernieuwingen? Klik hier:

actualisatie kerndoelen

actualisatie examenprogramma

Aanmelden voor een van de bijeenkomsten en de workshop? Dat kan hier:

Ja, ik denk graag mee en meld me aan

 

 

In november 2022 startte de actualisatie van de kerndoelen voor het vak Nederlands.

WAT?

In april 2022 kreeg SLO van het ministerie van OCW opdracht om de kerndoelen te actualiseren, opdat de kerndoelen concreter worden en meer dan nu aansluiten bij maatschappelijke actuele ontwikkelingen en bij ontwikkelingen in het onderwijs.

HOE?

Er is een team samengesteld bestaande uit leraren po en vo, vakexperts en curriculumexperts dat geleid wordt door een procesregisseur. In twaalf maanden en vijf stappen ontwikkelt het team conceptkerndoelen. Daarnaast geeft dit team, samen met het team van rekenen en wiskunde, aan het einde van de laatste fase een advies voor de functie en bruikbaarheid van het Referentiekader Taal en Rekenen.

De tussenproducten zijn:

1. Karakteristiek en raamwerk van conceptkerndoelen per leergebied;

2. Gezamenlijk raamwerk conceptkerndoelen van de vier leergebieden (Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid) voor po en onderbouw vo;

4. Uitwerking selectie(s) conceptkerndoelen per leergebied;

5. Uitwerking volledige set conceptkerndoelen per leergebied; De volledige set conceptkerndoelen per leergebied, voor primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, een toelichtingsdocument en het advies over het Referentiekader Taal en Rekenen

(Bron: https://actualisatiekerndoelen.nl/nederlands/proces/actualiseren)

De werkwijze van het hele proces is strak georganiseerd. Het eerste tussenproduct wordt in december aan de adviesgevers voorgelegd, waarna zij tot begin januari de mogelijkheid hebben te reageren.

De vertegenwoordiger van Levende Talen Nederlands betrekt de leden bij elk tussenproduct, hiervoor organiseert Levende Talen Nederlands adviesbijeenkomsten. Voor het eerste tussenproduct zijn de bijeenkomsten gepland op 14 en 15 december om 16.30 in Utrecht. We willen je expliciet vragen mee te doen aan deze bijeenkomsten, zodat de commissie vanuit het veld gevoed gaat worden. De inbreng van leraren is cruciaal. Aanmelden kan hier .

STARTNOTITIE

In het voorjaar van 2022 is de Startnotitie kerndoelen Nederlands gepubliceerd, deze vormt het uitgangspunt voor de vernieuwingscommissie. De notitie beschrijft onder andere actuele ontwikkelingen en de curriculaire uitdagingen  Wil je kennis nemen van deze notitie dan kan dat hier: startnotitie kerndoelen