Afstemmingsoverleg Schoolvak Nederlands

Instelling Afstemmingsoverleg Schoolvak Nederlands

In juli 2022 heeft Levende Talen Nederlands (LTN) het initiatief genomen tot het instellen van een permanente commissie, waarin alle relevante gremia vertegenwoordigd zijn, die direct betrokken zijn bij het schoolvak Nederlands. Deze permanente commissie bestaat uit zes leden plus de voorzitter van LTN. In de commissie zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: de leraren Nederlands, het Meesterschapsteam, de Raad voor Neerlandistiek en de lerarenopleiders (ULO, hbo bachelor en master).

Het doel van het afstemmingsoverleg is om gezamenlijk op te trekken bij de noodzakelijke vernieuwing van het vak, waardoor het schoolvak wint aan aantrekkelijkheid en inhoud. Daarbij is het belangrijk om vanuit het schoolvak via de vakdidactiek de relatie met de neerlandistiek te versterken.

Enige tijd terug heeft LTN, ondersteund door en afgestemd met het Afstemmingsoverleg Schoolvak Nederlands, een voorstel gedaan aan het ministerie met betrekking tot de samenstelling van de vakvernieuwingscommissie. Helaas is het ministerie in zijn definitieve besluit niet meegegaan in ons voorstel.

Voorstel voor de vakvernieuwingscommissie Nederlands

Download de brief met daarin ons voorstel over de samenstelling van de vakvernieuwingscommissie Nederlands en een reactie op het besluit van het ministerie, ondersteund door en afgestemd met de leden van het Afstemmingsoverleg Schoolvak Nederlands.