Archief nieuws

Winnaars Profielwerkstukwedstrijd LTN bekend
wijziging: 06-07-2023

Ook dit jaar zijn weer diverse prachtige profielwerkstukken ingezonden in het kader van de profielwerkstukwedstrijd. Actuele discussies zijn niet ver weg bij de prijswinnaars van de profielwerkstukwedstrijd. Leerlingen van het Herman Wesselink College in Amstelveen wonnen de prijs voor het beste havo-werkstuk met een onderzoek naar onderwijs in Nederlands als tweede taal. Vwo-leerlingen van De Passie uit Utrecht verrasten de jury aangenaam met een werkstuk over stereotypering en racisme in zendingsboekjes.

Bekijk de prijswinnende profielwerkstukken en het oordeel van de jury hier.

 

Inroostering examen Nederlands vwo, 1e tijdvak 2024
wijziging: 13-06-2023

De laatste dagen krijgen wij van diverse leraren Nederlands bezorgde reacties over de inroostering van het examen Nederlands vwo, 1e tijdvak 2024. Dat staat namelijk op de een na laatste examendag. Wij hebben al in een zeer vroeg stadium bij het CvTE aangegeven dat dit buitengewoon onwenselijk is. Omdat de tijd begint te dringen, hebben we dit nogmaals verwoord in een brief die vandaag is verstuurd naar het CvTE en het Ministerie van OCW. 

Lees onze brief hier.

 

Reactie LTN op Staat van het Onderwijs
wijziging: 16-05-2023

Op woensdag 10 mei jl. presenteerde de Onderwijsinspectie haar jaarlijkse rapport Staat van het Onderwijs. Daags daarna gaf inspecteur-generaal mevrouw Oppers aan dat wat haar betreft in de toekomst leerlingen alleen kunnen slagen als ze een voldoende hebben voor het vak Nederlands. LTN heeft kennisgenomen van het rapport en Oppers’ opmerking. We hebben op een rijtje gezet welke passages uit de Staat van het Onderwijs voor Nederlands relevant zijn (klik hier).

Lees onze uitgebreide reactie hier.

 

Examenbesprekingen
wijziging: 09-05-2023

Ook dit jaar organiseert Levende Talen Nederlands als vanouds weer examenbesprekingen. De aanmeldingen voor de examenbespreking havo en vwo liepen goed. De deelnemers hebben inmiddels een mail gekregen vanuit de Werkgroep Examens. Uiteraard zullen we de handreikingen zo spoedig mogelijk na afloop van de examenbesprekingen publiceren op onze website. We zullen ook melden op het examenforum als de handreikingen beschikbaar zijn.

De examenbespreking voor vmbo gl/tl gaat helaas niet door, opnieuw vanwege te weinig aanmeldingen. We hopen dat collega’s die lesgeven in het vmbo wel volop gebruik zullen maken van het examenforum. Laten we hopen dat er volgend jaar voldoende collega’s in het vmbo zijn die mee willen werken aan een handreiking. De examenbespreking is immers voor en door docenten.

 

Examenzaken
wijziging: 01-04-2023

Hoewel op 3 april de flexibele en digitale eindexamens vmbo bb/kb beginnen (succes aan deze leerlingen!), moeten de leerlingen van vmbo gl/tl, havo en vwo nog even wachten. In de vrijdag verstuurde nieuwsflits staat informatie over de testcorrectie havo die dit jaar zal plaatsvinden. Ook is het weer mogelijk aan te melden voor de examenbesprekingen. Uiteraard is het examenforum ook weer ingericht, voor vmbo tl/gl, havo en vwo. Ga naar het gedeelte met alle informatie rond het eindexamen Nederlands en LTN    

 

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering
wijziging: 15-02-2023

Op 1 april 2023 vindt de Algemene ledenvergadering van LTN plaats (evenals de ALV van Levende Talen). De ALV is een mooi moment om elkaar te ontmoeten en eens bij te praten. Zien we je in Utrecht? Aanmelden kan op onze site. Na aanmelding ontvang je een mail met wachtwoord om toegang te hebben tot de vergaderstukken. 

Meld je aan voor de ALV

 

Nascholingskalender voor leraren Nederlands
wijziging: 09-09-2022

Raak jij als leraar ook weleens gefrustreerd omdat je net te laat bemerkt dat je een interessante nascholing hebt gemist? LTN wil leraren Nederlands graag ondersteunen bij hun professionalisering. Op onze website is daarom vanaf vandaag een nascholingskalender te vinden met daarin tal van nascholingen van hogescholen, universiteiten, of onze eigen activiteiten. In de loop van de komende maanden zal de kalender steeds verder gevuld worden. Dus zoek je een nascholing of professionaliseringsactiviteit? Kijk even in de nascholingskalender van LTN.

Ga naar de nascholingskalender

 

Winnaars Profielwerkstukprijs 2022 bekend
wijziging: 25-07-2022

De profielwerkstukwedstrijd 2022 van Levende Talen Nederlands is gewonnen door leerlingen van het Regius College (Schagen) en van het Sondervick College (Veldhoven). Zij schreven goede werkstukken over kinderboeken. Klik hier voor meer informatie over de prijswinnaars    


Ontdek de ruimte! (in regels)
wijziging: 15-07-2022

Ben jij als leraar Nederlands benieuwd hoe jij de ruimte in jouw onderwijs kunt pakken? Wat er bijvoorbeeld bij vakoverstijgende activiteiten en projecten mogelijk is qua toetsing en beoordeling? En hoe je dit in het PTA vermeldt? Of ben je benieuwd naar andere kansen voor ruimte in jouw lespraktijk? Op 28 september gaan we in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in gesprek over de mogelijkheden! Klik hier voor meer informatie en om je op te geven    


Examens Nederlands en tweede correctie
wijziging: 10-07-2022

De examenperiode zorgt niet alleen bij veel leerlingen voor stress, ook docenten ervaren het vaak als een stressvolle periode. We storten ons op het correctiewerk en stemmen dat vervolgens af met de tweede corrector. LTN ving op dat de tweede correctie tijdens deze examenperiode in sommige gevallen moeizamer verliep dan andere jaren. Klik hier voor meer informatie over een kort onderzoekje dat we hielden over de examencorrectie


Project Uitbreiding vraagtypen CE havo/vwo afgerond
wijziging: 22-05-2022

Hoewel de examens nog in volle gang zijn, heeft het CvTE op examenblad.nl het eindverslag gepubliceerd van het project Uitbreiding van vraagtypen voor het leesvaardigheidsexamen Nederlands havo en vwo. Dit project is een uitvloeisel van het advies dat de toenmalige projectgroep Nederlands Nu! en Levende Talen Nederlands (LTN) in 2018 schreven. Klik hier voor de resultaten van het project, de ontwikkelde materialen en het verslag    


Verslag examenbespreking havo online
wijziging: 19-05-2022

Het verslag van de examenbespreking voor havo is beschikbaar. De handreiking bevat geen lijst met ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden maar biedt handvatten voor het nakijken. Het corrigeert of vervangt het correctievoorschrift niet! Nogmaals dank aan alle collega’s en het CvTE voor het meehelpen bij de totstandkoming van deze handreiking. Succes met nakijken. Klik hier om het verslag te downloaden  


Examenforum
wijziging: 19-05-2022

Gelukkig konden we gisteren in overleg en samenwerking met het CvTE alsnog een examenbespreking organiseren voor havo. De handreiking wordt later deze donderdag gepubliceerd. Uiteraard is voor een discussie over bepaalde examenvragen het forum beschikbaar.    


Examenzaken
wijziging: 04-04-2022

Hoewel vandaag op 4 april de flexibele en digitale eindexamens vmbo bb/kb begonnen zijn (succes aan deze leerlingen!), moeten de leerlingen van vmbo gl/tl, havo en vwo nog even wachten. In de vandaag verstuurde nieuwsflits staat informatie over de testcorrectie die dit jaar zal plaatsvinden. Ook is het weer mogelijk aan te melden voor de examenbesprekingen. Uiteraard is het examenforum ook weer ingericht, voor vmbo tl/gl, havo en vwo. Ga naar het gedeelte met alle informatie rond het eindexamen Nederlands en LTN    


Aanmelden testcorrectie examens vwo en vmbo gl/tl
wijziging: 16-03-2022

Dit jaar zal het correctievoorschrift van het centraal examen Nederlands vwo en vmbo gl/tl twee dagen later beschikbaar zijn dan u normaal gewend bent. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voert namelijk – in samenwerking met Levende Talen Nederlands (LTN)  – een testcorrectie uit. Klik hier voor meer informatie en om aan te melden voor de testcorrectie 

Aanmelden ALV LTN 26 maart 2022
wijziging: 10-03-2022

Op 26 maart vindt de Algemene Ledenvergadering van LTN plaats. Om de ALV bij te wonen is aanmelden noodzakelijk.

Klik hier om aan te melden voor de ALV


Schrijfwedstrijd W.F. Hermans
wijziging: 18-01-2022

Op 1 september 1921 is Willem Frederik Hermans geboren. Om zijn 100ste geboortedag te vieren en stil te staan bij een van de grootste naoorlogse schrijvers die Nederland rijk is, organiseren we samen met een groot aantal organisaties een schrijfwedstrijd voor leerlingen vanaf klas 3 van vmbo, havo en vwo. Op onze site is een speciale lesbrief te downloaden. We hopen op veel mooie inzendingen!

Lees meer en download de lesbrief


Nascholingsprogramma ‘Taal maakt je wereld’
wijziging: 16-12-2021

Levende Talen Nederlands, de Werkgroep Onderzoek & Didactiek Nederlands en de Raad voor Neerlandistiek nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de eerste editie van het nascholingsprogramma voor docenten Nederlands: ‘Taal maakt je wereld’.

Op deze dag verbinden we onderwijs, actualiteit en neerlandistiek. De wens om leerlingen aantrekkelijk en effectief onderwijs in fictie en literatuur te bieden is springlevend en urgent. De actualiteit biedt aantrekkelijke thema’s en vraagstukken om literatuuronderwijs benaderen en de neerlandistiek reikt ons goed onderzochte tekstuele en literaire benaderingen aan.

Lees meer en meld je aan.


Meertaligheid als krachtige bron van het leren in het mbo
wijziging: 25-11-2021

Nederland is een meertalig land en dat heeft consequenties voor het onderwijs. Aan de Hogeschool van Amsterdam is een tweejarig onderzoek gestart naar meertaligheid in het mbo. 

Werk je in het mbo? Lees meer over dit onderzoek en vul de vragenlijst in.


Maak een collega lid
wijziging: 6-10-2021

Ook zo geïnspireerd geraakt door de VONK Inspiratiemiddag? Zodra de lesmaterialen gepubliceerd worden, laten we het weten.

Ga naar deze pagina om mee te doen met de actie ‘Maak een collega lid’


Winnaars profielwerkstukprijs 2021 bekend
wijziging: 11-06-2021

De profielwerkstukwedstrijd 2021 van Levende Talen Nederlands is gewonnen door leerlingen van het Comenius College (Hilversum) en van het Minkema College (Woerden). Zij schreven knappe en relevante werkstukken over woordenschatontwikkeling van leerlingen in groep 3 en over de dalende leesmotivatie onder jongeren.

Klik hier voor meer informatie over de prijswinnaars


Reactie CvTE op verslag en brief vwo online
wijziging: 31-05-2021

De reactie van het CvTE op het verslag van de examenbespreking vwo en de brief die wij als LTN hebben gestuurd, staat online. 

Klik hier om de brief te downloaden


Verslag examenbespreking vwo online
wijziging: 26-05-2021

Het verslag van de examenbespreking voor vwo is beschikbaar. De handreiking bevat geen lijst met ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden maar biedt handvatten voor het nakijken. Het corrigeert of vervangt het correctievoorschrift niet! Succes met nakijken.

Klik hier om het verslag te downloaden


Reactie CvTE op verslag en brief vmbo GL/TL online
wijziging: 25-05-2021

De reactie van het CvTE op het verslag van de examenbespreking vmbo GL-TL en de brief die wij als LTN hebben gestuurd, staat online. 

Klik hier om de brief te downloaden


Verslag examenbespreking havo online
wijziging: 22-05-2021

Het verslag van de examenbespreking voor havo is beschikbaar. Het verslag bevat geen lijst met ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden maar biedt handvatten voor het nakijken. Het corrigeert of vervangt het correctievoorschrift niet! Succes met nakijken.

Klik hier om het verslag te downloaden


Verslag examenbespreking vmbo GL/TL online
wijziging: 21-05-2021

Het verslag van de examenbespreking voor vmbo GL/TL is beschikbaar. Het verslag bevat geen lijst met ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden maar biedt handvatten voor het nakijken. Het corrigeert of vervangt het correctievoorschrift niet! Succes met nakijken.

Klik hier om het verslag te downloaden


Oproep tot bijdrage Congres Levende Talen 2021
wijziging: 19-05-2021

Op 26 november 2021 vindt het Congres Levende Talen plaats. Het thema is dit jaar ‘Taal in beweging’. Wij willen graag onze leden en netwerkcontacten, leraren, vakdidactici en vakonderzoekers van harte uitnodigen en oproepen om een bijdrage te leveren aan het Congres Levende Talen 2021.

Klik hier voor meer informatie


Doe mee(r) met je PTA!
wijziging: 18-05-2021

Op 21 juni vindt weer een interessante activiteit plaats voor secties Nederlands. Tijdens een online bijeenkomst bekijken leraren Nederlands met elkaar hun eigen PTA om te komen tot een verbeterd nieuw PTA. Leden nemen gratis deel. 

Klik hier voor meer informatie


Verslagen examenbesprekingen
wijziging: 15-05-2021

We doen ons uiterste best om de verslagen van de verschillende examenbesprekingen zo spoedig mogelijk na afloop van iedere examenbespreking te publiceren. U vindt ze dan uiteraard op deze website waar u ze gratis kunt downloaden (ook niet-leden).


Examenforum
wijziging: 11-05-2021

Tijdens de correctie van de eindexamens kan het handig zijn twijfelgevallen voor te leggen aan collega’s op het eindexamenforum. Om gebruik te kunnen maken van het eindexamenforum is het nodig eenmalig te registreren. Ook niet-leden kunnen zich registreren, al hopen wij natuurlijk dat we hen bij onze vereniging als lid mogen verwelkomen (NB. het lidmaatschap is niet gratis).

Klik hier om naar het eindexamenforum te gaan


Vacature lid Vaststellingscommissie vmbo
wijziging: 12-01-2021

Bij het CvTE ontstaat per 1 augustus 2021 een vacature voor een lid van de vaststellingscommissie vmbo. LTN mag een kandidaat voorstellen en daarom roepen we leden op te solliciteren. 

Klik hier voor meer informatie


Winnaars vertaalwedstrijd Louis Glück bekend
!
wijziging: 08-01-2021

Naar schatting meer dan 1500 middelbare scholieren hebben zich in de afgelopen maanden
gebogen over het gedicht ‘Telescope’ van de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Louise Glück naar aanleiding van de vertaalwedstrijd die wij uitschreven. De beste vertaling is van de hand van een
groep leerlingen van de Europese School Frankfurt.

Klik hier voor meer informatie


Jury vertaalwedstrijd Louis Glück bekend!
wijziging: 29-11-2020

De vertaalwedstrijd van het gedicht ‘Telescope’ van Louise Glück staat nog enkele dagen open (de deadline is 10 december). De jury is inmiddels bekend. De volgende mensen zullen de inzendingen beoordelen en een uiteindelijke winnaar kiezen:

  • Thomas Möhlmann
  • Lies Van Gasse
  • Robert Dorsman


 

Wedstrijd Profielwerkstuk Nederlands van het jaar
wijziging: 29-11-2020

Vorige week kondigden we al een profielwerkstukwedstrijd aan voor vmbo. De profielwerkstukwedstrijd voor havo-vwo, die dit jaar al weer voor de negende keer wordt georganiseerd, is ook gestart.

Klik hier voor meer informatie


Nieuw! Levende Talen Nederlands lanceert een Profielwerkstukprijs vmbo
wijziging: 24-11-2020

Al jaren organiseert Levende Talen Nederlands een profielwerkstukwedstrijd voor havo- en vwo-leerlingen. Dit jaar organiseren we voor de eerste keer een profielwerkstukwedstrijd voor het vmbo. Docenten van wie leerlingen mooie taalprestaties hebben geleverd met of in hun profielwerkstuk roepen wij harte op om mee te doen aan de profielwerkstukprijs vmbo.

Klik hier voor meer informatie


Vertaalwedstrijd ‘Telescope’ van Nobelprijswinnaar Louise Glück
wijziging: 01-11-2020

Op 10 december wordt aan de Amerikaanse dichter Louise Glück (New York, 22 april 1943) de Nobelprijs voor Literatuur 2020 uitgereikt. Zij is een van de meest vooraanstaande dichters van de VS, maar er zijn pas enkele gedichten van haar in het Nederlands vertaald. Nederlandse middelbare scholieren gaan hier verandering in brengen! De lerarenverenigingen Levende Talen Nederlands & Engels schrijven namelijk een vertaalwedstrijd uit, speciaal voor middelbare scholieren. Dus, docenten Nederlands en Engels, het is tijd om literair en creatief met je leerlingen aan het werk te gaan.

Klik hier voor meer informatie


Winnaars Beste RV-toets Nederlands 2020 bekend
wijziging: 30-10-2020

Afgelopen schooljaar ontstond wegens het wegvallen van de centraal schriftelijke examens (CSE) een unieke mogelijkheid: het maken van een ‘resultaatsverbeteringstoets’. Veel secties Nederlands hebben de gelegenheid te baat genomen om heel mooie, interessante en vooruitstrevende toetsen te maken, die door leerlingen groots werden gewaardeerd.

De Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands van de Vereniging van leraren Levende Talen Nederlands schreef een prijsvraag uit voor de beste toets Nederlands. 40 scholen dienden hun toetsen in. Een jury bestaande uit docenten Nederlands, onderzoekers en medewerkers van het CITO en de SLO beoordeelden alle inzendingen, en schreven feedback aan iedere school.

Afgelopen vrijdag zijn tijdens het online Congres Levende Talen de winnaars door minister Arie Slob bekend gemaakt. De winnende secties zijn:

  1. vmbo: De Werkplaats Kindergemeenschap (Bilthoven)
  2. havo: d’Oultremontcollege (Drunen)
  3. vwo: Dalton Den Haag

De winnende secties krijgen:

  1. Een digitale wisselbeker, die op posterformaat in de personeelskamer kan worden gehangen, achter glas. We gaan ervanuit dat de lijst geschonken wordt door de trotse schoolleiding.
  2. Een voucher voor een geheel verzorgde inspiratiemiddag en -avond (15.30-20.00, met maaltijd). De sectie formuleert de scholingswens en de Werkgroep onderzoek en Didactiek Nederlands stelt in overleg met de sectie een programma samen, en zoekt deskundigen. Deze prijs wordt gesponsord door Levende Talen Nederlands, de Stichting Leerplanontwikkeling, uitgeverij BruutTaal en uitgeverij Noordhoff.

Lees meer over de wedstrijd, de winnaars en bekijk alle ingezonden RV-toetsen