Bestuur

Per september 2023 bestaat het bestuur uit:

Robert Chamalaun – voorzitter 
Ine de Mulder – secretaris a.i.
Rinke Klouwen – penningmeester
Nicolette Schaper – bestuurslid professionalisering
Ramon Groenendijk – bestuurslid examens
Hanneke Gerits – bestuurslid lerarenopleidingen