Brieven examenbesprekingen

Op deze pagina vind je brieven met bevindingen die we het CvTE stuurden. Voor handreikingen kun je kijken in ons Archief examenbesprekingen.

 

Examen 2022

havo

 

2021

vmbo GL-TL

havo

vwo