Congres Levende Talen – Taal in beweging

OPROEP TOT BIJDRAGE Congres Levende Talen 2021 ‘Taal in beweging’

Levende Talen Nederlands wil haar leden en netwerkcontacten, leraren, vakdidactici en vakonderzoekers van harte uitnodigen en oproepen om een bijdrage te leveren aan het Congres Levende Talen op 26 november 2021. Het thema is dit jaar: ‘Taal in beweging’. Wilt u good practice delen, heeft u een goed workshopidee, wilt u een presentatie van relevant onderzoek bieden en/of wilt u een dialoog aangaan over inhouden en didactiek van het schoolvak? Of wilt u eerst overleggen, heeft u vragen?

Neem contact op met Anna van Strien (Portefeuille Professionalisering)

Workshopbijdragen zijn digitaal en een workshop duurt 60 minuten. U wordt in het goedwerkende systeem (een soort ELO) ingeleid. Hieronder vindt u de tekst van de vooraankondiging. Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

 

 

26 november 2021

 

Congres Levende Talen Online

Taal in beweging

Begin 2020 veranderde de coronapandemie ons hele wereldbeeld. De maatschappij ging op slot en opeens werd thuisonderwijs noodgedwongen de normaalste zaak van de wereld. Voor het Congres Levende Talen in oktober 2020 betekende dit een primeur: bezoekers volgden online workshops en wisselden digitaal ervaringen uit.

Na meer dan een jaar met lockdowns, anderhalvemetercontacten en vaccinatieperikelen lijkt het einde van de crisis zich langzaam af te tekenen. Steeds meer leerlingen in het voortgezet onderwijs mogen weer naar school en het hoger onderwijs bereidt zich voor op een terugkeer naar echt contactonderwijs.

Leerlingen, studenten en docenten hebben een zware periode achter de rug. De meesten van ons zullen opgetogen zijn wanneer de pandemie helemaal voorbij is. Maar hebben we ook iets opgestoken van deze periode of gaan we weer snel over tot de orde van de dag? Het coronavirus heeft ons gedwongen om buiten de vaste kaders te denken om toch kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Wat nemen we daarvan mee wanneer we weer massaal terug naar school gaan?

Het taalonderwijs was en is in beweging. Online lessen, nieuwe werkvormen, videovergaderingen, anders toetsen, nieuwe ICT-tools, online nascholing en seminars. Veel overleggen om samenwerking op allerlei terreinen te bevorderen: met leerlingen, collega’s, ouders, schoolleiding en zelfs het ministerie van Onderwijs – om inhouden en vormen zo aan te passen dat lesdoelen gehaald worden en achterstand en uitval beperkt blijven.

Hoe is jouw taalonderwijs in beweging gebracht? In hoeverre beweeg je mee? En op welke manier breng jij jouw leerlingen in beweging? Deze vragen staan centraal op 26 november 2021 tijdens het 38e Congres Levende Talen (nog eenmaal online). Met meer dan vijftig workshops is er volop keuze om je te verdiepen in alles wat taalonderwijs in deze roerige tijden zo aantrekkelijk en uitdagend maakt.