Doe mee(r) met je PTA

Toen de centrale eindexamens vorig jaar onverhoopt niet doorgingen, werden secties gedwongen kritisch te kijken naar hun eigen PTA om een goede resultaatverbeteringstoets te kunnen maken. De Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands schreef een prijsvraag uit voor de beste RV-toets en uit de inzendingen bleek een enorme creativiteit onder docenten Nederlands in het hele land. Verschillende secties gaven ook aan kritisch te willen kijken naar hun eigen PTA.

Op 21 juni wordt daarom hieraan een vervolg gegeven onder het motto ‘Doe mee(r) met je PTA!’. Tijdens een online bijeenkomst gaan secties/docenten Nederlands met elkaar in gesprek over de inrichting van de verschillende PTA’s, ook aan hand van de recent door SLO ontwikkelde PTA-gespreksleidraad . De bijeenkomst wordt ingeleid door dr. Gerdineke van Silfhout (SLO).

Programma

15.30                   Inleiding en toelichting PTA-gespreksleidraad

15.40                   Gespreksronde 1

16.20                   pauze

16.30                   Gesprekronde 2

17.10                   Plenaire terugkoppeling en uitwisseling opbrengsten

 

Deelname is gratis voor leden. Niet-leden betalen 25 euro. Indien u direct lid wordt bij inschrijving, dan neemt u ook gratis deel.

Klik hier om in te schrijven voor deze activiteit