ALV 2023

Datum/Tijd
01/04/2023
Hele dag


Via dit formulier kun je je aanmelden voor de Algemene ledenvergadering. De vergadering zal fysiek plaatsvinden op zaterdag 1 april. Dit is op dezelfde dag als de ALV van Levende Talen. De vergadering van LT vindt in de ochtend plaats. Na een verzorgde lunch start de ALV van LTN om 14.00 uur.

De locatie is The Colour Kitchen, Pr. Christinalaan 1, Utrecht

De vergaderstukken zijn digitaal te raadplegen op onze site. Na aanmelding, minstens een week vóór de ALV, sturen we per mail een wachtwoord om toegang te krijgen tot de vergaderstukken. Ook schetsen wij de procedure die we willen volgen om – waar dat aan de orde is – tot besluitvorming te komen.

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.