Bijeenkomst Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht

Datum/Tijd
12/12/2023
15:45 - 20:00

Locatie
Hogeschool Utrecht
Padualaan 101
Utrecht


Argumenteren in het schoolvak

Op dinsdag 12 december a.s. staat er weer een bijeenkomst van het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht (VNNU) op het programma. De bijeenkomst vindt dit keer plaats op de Hogeschool Utrecht, Padualaan 101. Het thema van de bijeenkomst is ‘argumenteren in het schoolvak’.

15:45 – 16:00     Inloop
16:00 – 16:15     Welkom
16:15 – 16:45     Keynote door Yke Schotanus (Docent Nederlands, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en auteur van verschillende bijdragen aan het digitale handboek didactiek Nederlands van de WODN van LTN rondom argumenteren en standaardgeschilpunten)
17:00 – 18:00     Workshopronde 1
18:00 – 19:00     Pauze
19:00 – 20:00     Workshopronde 2
20:00            Borrel