Congres Levende Talen

Datum/Tijd
15/04/2023
Hele dag

Locatie
Hogeschool van Amsterdam
Wibautstraat 3B
Amsterdam


Op zaterdag 15 april 2023 organiseert Levende Talen haar jaarlijkse fysieke congres op de Hogeschool van Amsterdam.

Deze keer staat de vernieuwing van de examenprogramma’s voor het voortgezet onderwijs centraal. We stellen een gevarieerd programma samen met een spannende plenaire lezing verzorgd door Bart Deygers (Universiteit Gent), workshops over uiteenlopende aspecten van nut, noodzaak en praktijk van toetsen en beoordelen én adviesbijeenkomsten waarin de deelnemers kunnen meepraten over de nieuwste tussenproducten van de vakvernieuwingscommissies. Tijdens het congres zullen de eerste concepten van nieuwe eindtermen ter tafel liggen.