Examenbespreking havo 2023

Datum/Tijd
16/05/2023
16:00 - 20:00

Locatie
online


Via dit formulier kunnen leden zich aanmelden voor de examenbespreking havo. Let op: aanmelden is nog geen garantie voor deelname. We proberen een zo breed mogelijke vertegenwoordiging bij de examenbespreking te hebben, dus meerdere collega’s van dezelfde school is om die reden niet mogelijk.

De examenbespreking vindt dit jaar op verzoek online plaats. De handreiking wordt zo spoedig mogelijk na de examenbespreking op onze website gepubliceerd. De handreiking is voor iedereen (leden en niet-leden) vrij beschikbaar.

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.