Examenbespreking vmbo 2024

Datum/Tijd
22/05/2024
16:00 - 20:00

Locatie
Utrecht
Joseph Haydnlaan 2a
Utrecht


Via dit formulier kunnen leden zich aanmelden voor de examenbespreking vmbo-gt. Let op: aanmelden is nog geen garantie voor deelname. We proberen een zo breed mogelijke vertegenwoordiging bij de examenbespreking te hebben, dus meerdere collega’s van dezelfde school is om die reden niet mogelijk.

De examenbespreking vindt in Utrecht plaats. De handreiking wordt zo spoedig mogelijk na de examenbespreking op onze website gepubliceerd. De handreiking is voor iedereen (leden en niet-leden) vrij beschikbaar.

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.