Examenbespreking vwo 2022

Wanneer

16/05/2022    
16:00 - 20:00

Reserveringen

Reserveren gesloten

Waar

Utrecht
Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht, 3533 AE

Via dit formulier kunnen leden zich aanmelden voor de examenbespreking vwo. Let op: aanmelden is nog geen garantie voor deelname. We proberen een zo breed mogelijke vertegenwoordiging bij de examenbespreking te hebben, dus meerdere collega’s van dezelfde school is om die reden niet mogelijk.

De examenbespreking vindt dit jaar als vanouds weer fysiek plaats. Er wordt niet voorzien in een hybride bijeenkomst. De handreiking wordt zo spoedig mogelijk na de examenbespreking op onze website gepubliceerd. De handreiking is voor iedereen (leden en niet-leden) vrij beschikbaar.

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.