Kritisch denken bij literatuur

Datum/Tijd
15/02/2023
16:00 - 17:15

Locatie
online


De workshop ‘kritisch denken bij literatuur’ geeft allereerst inzicht in het begrip kritisch denken en het belang van deze basisvaardigheid voor het literatuuronderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. Daarnaast kunnen deelnemers aan de hand van de lezing en bespreking van een kort verhaal ervaren hoe het persoonlijke referentiekader van de lezer interpretatie en oordeelsvorming beïnvloedt en welke rol kritisch denken als academische vaardigheid in dit proces kan spelen.