LTN EXCLUSIEF! Mondelinge taalvaardigheid/interactie

Datum/Tijd
24/05/2024
15:30 - 17:45

Locatie
Academiegebouw – zaal A1
Broerstraat 5
Groningen


Exclusief georganiseerd door en voor LTN bieden wij jullie in samenwerking met de Werkgroep Mondelinge Taalvaardigheid (WMT) de volgende workshop aan:

De leerlijn met een korreltje zout? Ingrediënten voor onderling overleg

Mondelinge Taalvaardigheid werd in het Referentiekader Taal (SLO, 2009) als één van de kerngebieden van het taalonderwijs opgenomen. Voor de drie sub-domeinen Gesprekken, Spreken en Luisteren zijn doelstellingen geschetst die in beeld brengen wat kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar op school zouden moeten leren. In de conceptkerndoelen Nederlands worden Spreken en Luisteren opgenomen onder Taalvaardigheid en krijgen Gesprekken een eigen subdomein, namelijk Interactie. In deze LTN EXCLUSIEF willen we met de deelnemers inzoomen op dit laatste subdomein in het bijzonder. Wat dit subdomein bijzonder maakt, is het feit dat kinderen al ervaren gespreksdeelnemers zijn bij het binnentreden van de schoolse omgeving. Door naar data te kijken waarover leerlingen van verschillende leeftijden samen met elkaar praten, gaan we met de deelnemers in gesprek over verwachtingen, de eerder geschetste doelstellingen en de kennis en kunde van het gesprek zoals leerlingen die laten zien. Vanuit dit punt komen we met aanbevelingen voor de didactiek van het onderwijs in mondelinge taalvaardigheid.

Vanaf 15.00 uur ben je al van harte welkom en na de bijeenkomst is er ruimte voor een gezellige nabespreking (niet verplicht!).

Deze LTN EXCLUSIEF! Is geschikt voor docenten taal/Nederlands in het po, (s)vo, mbo en hbo.

Wil je een collega meenemen die nog geen lid is? Dat kan! Je collega kiest dan voor het ticket niet-leden en betaalt €30,00. Je collega kan dan deelnemen én is direct tot het einde van het jaar lid!

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.