Nascholingsdag Talen 2023

Datum/Tijd
17/03/2023
09:30 - 17:00

Locatie
Lipsius (Universiteit Leiden)
Cleveringaplaats 1
Leiden


Docenten uit het voortgezet onderwijs, (vakdidactische) onderzoekers en lerarenopleiders verzorgen workshops en presentaties, wisselen ervaringen uit met de deelnemers en bediscussiëren met hen de didactische mogelijkheden van hun vak. Een leerzame dag voor iedere taaldocent die de eigen professionaliseringstijd zinvol wil inzetten!

(Voor studenten van de Lerarenopleiding van het ICLON geldt een standaardtarief van €110.)