V3N Dag van Taal, Kunst & Cultuur

Datum/Tijd
20/01/2023
Hele dag

Locatie
Harmoniegebouw RUG
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
Groningen


De Dag van Taal, Kunsten en Cultuur vindt altijd plaats in het Academie– en Harmoniegebouw in Groningen. Op deze studiedag gaat een keur aan sprekers in op de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van talen, kunsten en cultuur, waarbij volop aandacht is voor toepassingen in het voortgezet onderwijs. Deze dag wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool en de Hanzehogeschool.

Meer informatie volgt