V3N

Datum/Tijd
24/11/2022
15:30 - 17:00

Locatie
online


Thema: Antwoorden formuleren op de open vragen van het eindexamen.

Waarom vinden leerlingen het lastig? En hoe kunnen we leerlingen erbij helpen?

‘Nederlandse tieners scoren steeds slechter op leesvaardigheid.’ ‘Leesvaardigheid onder 15-jarigen hard achteruit.’ Door die berichtgeving zijn de resultaten van het laatste PISA-onderzoek niemand ontgaan. De matige leesvaardigheid heeft zijn weerslag op de resultaten op het Centraal Examen Nederlands. Het probleem hierbij is tweeledig: leerlingen komen ondanks het vele oefenen niet tot een beter tekstbegrip én hebben moeite met het formuleren van een antwoord op een open vraag. Tijdens de online bijeenkomst gaan we onder leiding van Elly van den Akker – Helder, docentonderzoeker en eerstegraadsdocent Nederlands, proberen te achterhalen waarom het leerlingen niet lukt een adequaat antwoord op een open vraag van het CSE te formuleren. Elly laat vervolgens zien hoe zij hierbij kunnen worden geholpen aan de hand van een examentraining die zij evidence-informed heeft ontwikkeld en inmiddels door honderden docenten is aangevraagd. In die training leren leerlingen stapsgewijs antwoord geven op een open vraag met behulp van taalsteun, feedback en reflectie.