Examenbesprekingen

Na een gedegen voorbereiding en peiling onder leden verandert dit jaar de bespreking van de examens. Wat we ter beschikking stellen is een handreiking naast het officiële correctievoorschrift. Die handreiking maken we met een tien- tot twintigtal leden, meteen na de examenzitting van leerlingen. De LTN-leden die zich hebben opgegeven komen een dagdeel bijeen, en bespreken op basis van de werken die zij direct na de examenzitting hebben nagekeken. In groepen bespreken de docenten hun ervaringen, en zij stellen voor elke vraag een handreiking op. Die zal bestaan uit een omschrijving van wat er kennelijk moet blijken uit het antwoord van de leerling. We gaan dus geen lijstje goede en foute antwoorden verzamelen, maar proberen te formuleren welke begrip de leerling moet tonen. Waar het correctiemodel formuleert ‘wat de kern van een goed antwoord is’, formuleert het LTN-docententeam wat een goed antwoord moet tonen qua begrip.. Het is dan aan de individuele nakijker om na te gaan of het antwoord van haar leerling inderdaad dat begrip toont.  

Meer informatie over de werkwijze:De verslagen staan hier:

Mijn eerste keer examenbespreking LTN

Daar geldt: wie het hardst schreeuwt, heeft gelijk! Er komen alleen azijnpissers! Ga er niet heen! De horrorverhalen over de examenbespreking Nederlands van Levende Talen kende ik wel. Maar na jaar in jaar uit dankbaar gebruikgemaakt te hebben van de handreiking die LT levert, leek het me ook wel eens interessant zelf een sessie bij te wonen. De bespreking van dinsdag 14 mei was totaal het tegenovergestelde van de mij bekende verhalen. De sfeer was juist constructief en gemoedelijk. Na een korte uitleg over hoe het examen Nederlands tot stand komt, konden we zelf aan de slag. Anders dan voorgaande jaren – naar ik vernam – waren de vragen nu vooraf onder de deelnemers verdeeld. Dat hield in dat we in groepen van drie of vier ‘onze’ vragen konden bespreken (onder luisterend oor van een CvTE-lid). Ik rekende mezelf al rijk, omdat mijn groep de makkelijkste vragen had, maar wat bleek: ook daarover konden we gemakkelijk een half uur per vraag discussiëren. De werkwijze was van tevoren duidelijk gemaakt: Is de vraag duidelijk/helder/niet ambigu?; Welke elementen worden gevraagd, wat valt op (analyse van de vraag)?; Wat ‘moet’ daarvan terug te zien zijn in het antwoord?; En, tot slot, wat zijn de minimale voorwaarden voor een goed antwoord? Nadat alle groepen hun bevindingen in een google formulier hadden genoteerd, volgde een plenaire bespreking, waarbij gelegenheid was op- en aanmerkingen over het werk van de andere deelnemers te geven. Al met al is de bespreking voor mij een goed startpunt voor het nakijken van de examens; ik weet nu precies waar de knelpunten zitten. Het was dus een goede avond. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de heerlijke noedels…

Wieke Obbink

De bijeenkomsten vinden plaats op:

14 mei vwo (15 mei handreiking beschikbaar)
17 mei havo (18 nei handreiking beschikbaar)


De handreikingen zijn een dag na de besprekingen beschikbaar (laat in de avond)

Oude examenbesprekingen zijn hier te vinden.