Examenbesprekingen

Examenbesprekingen 2020

In 2020 vinden de besprekingen plaats op:
11 mei – vwo
14 mei – havo
15 mei – vmbo

Alle besprekingen houden we in Utrecht op de Joseph Haydnlaan 2A.
Per bespreking kunnen er 20 docenten meedoen. Opgeven kan hier.

Mijn eerste keer examenbespreking LTN

Daar geldt: wie het hardst schreeuwt, heeft gelijk! Er komen alleen azijnpissers! Ga er niet heen! De horrorverhalen over de examenbespreking Nederlands van Levende Talen kende ik wel. Maar na jaar in jaar uit dankbaar gebruikgemaakt te hebben van de handreiking die LT levert, leek het me ook wel eens interessant zelf een sessie bij te wonen. De bespreking van dinsdag 14 mei was totaal het tegenovergestelde van de mij bekende verhalen. De sfeer was juist constructief en gemoedelijk. Na een korte uitleg over hoe het examen Nederlands tot stand komt, konden we zelf aan de slag. Anders dan voorgaande jaren – naar ik vernam – waren de vragen nu vooraf onder de deelnemers verdeeld. Dat hield in dat we in groepen van drie of vier ‘onze’ vragen konden bespreken (onder luisterend oor van een CvTE-lid). Ik rekende mezelf al rijk, omdat mijn groep de makkelijkste vragen had, maar wat bleek: ook daarover konden we gemakkelijk een half uur per vraag discussiëren. De werkwijze was van tevoren duidelijk gemaakt: Is de vraag duidelijk/helder/niet ambigu?; Welke elementen worden gevraagd, wat valt op (analyse van de vraag)?; Wat ‘moet’ daarvan terug te zien zijn in het antwoord?; En, tot slot, wat zijn de minimale voorwaarden voor een goed antwoord? Nadat alle groepen hun bevindingen in een google formulier hadden genoteerd, volgde een plenaire bespreking, waarbij gelegenheid was op- en aanmerkingen over het werk van de andere deelnemers te geven. Al met al is de bespreking voor mij een goed startpunt voor het nakijken van de examens; ik weet nu precies waar de knelpunten zitten. Het was dus een goede avond. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de heerlijke noedels…

Wieke Obbink

Oude examenbesprekingen zijn hier te vinden.