Examens

Project Uitbreiding vraagtypen CE havo/vwo

Op 2 oktober 2020 zijn Cito en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) een project gestart met als doel om de mogelijkheid van het gebruik van nieuwe vraagstellingen leesvaardigheid te onderzoeken voor de centrale examens Nederlands havo en vwo. In dit project wordt onder meer gekeken naar het combineren van verschillende bronnen, teksten met grafisch weergegeven materiaal, en de bevraging van figuurlijk taalgebruik en framing.

Het project is een vervolg op een eerste verkenning op dit gebied in 2019 en sluit aan op het advies dat LTN in 2018 schreef (in samenwerking met de tijdelijke projectgroep Nederlands.NU): Advies examen Nederlands.

Voor dit project heeft LTN in de zomer van 2020 aan Cito leden voorgedragen om de constructiegroepen te versterken, zodat zij onder begeleiding van de toetsdeskundigen van Cito extra opgaven kunnen ontwikkelen naast de opgaven voor de reguliere centrale examens. Ook heeft LTN hiervoor drie leden voor de klankbordgroep van het CvTE voorgedragen.

In mei 2022 heeft het CvTE op examenblad het eindverslag gepubliceerd. In het examen van 2023 zaten al enkele nieuwe vraagtypen. Het examen van 2024 zal voor een belangrijk deel bestaan uit deze nieuwe vraagtypen.

Lees alles over de resultaten van het project, de ontwikkelde materialen en het verslag        

 

Betrokkenheid van LTN bij de examens

Levende Talen Nederlands houdt zich intensief bezig met de examens, door op regelmatige basis gesprekken te voeren over de examens met het CvTE, maar ook met Cito. Dit gaat over zowel de reguliere examens (vmbo, havo en vwo) als de staatsexamens. Bovendien speelt LTN een rol bij de invulling van vacatures bij CvTE of Cito in vaststellingscommissies, klankbordgroepen of constructiegroepen. We voeren selectiegesprekken met leden en dragen uiteindelijk een of meerdere kandidaten voor. Tot slot hebben we structureel overleg met het ministerie over onder andere het eindexamen Nederlands.

Ook organiseert onze werkgroep Examens ieder jaar traditiegetrouw na de afname van het centraal schriftelijk examen een bespreking van de opgaven en het correctievoorschrift. Deze examenbesprekingen helpen bij het intercollegiaal overleg over de correctie van de examens. Deelname aan een examenbespreking is alleen mogelijk voor leden. Daarnaast maakt de werkgroep een analyse van de examens en schrijven we een evaluatie over de examens, die we bespreken met het CvTE. 

Hoewel de examenbespreking al kan helpen bij de correctie van de examens, vinden veel collega’s het prettig om bepaalde vragen of twijfelgevallen op het eindexamenforum voor te leggen aan vakgenoten. 

Wat schreven we onder andere allemaal over de examens?

Ook nog interessant:

Tamara van Schilt en Desirée Joosten-ten Brinke schreven, samen met andere collega’s van de Hogescholen een handleiding voor het omzetten van schoolexamens.

Download praktisch handvat bij omzetten van schoolexamens