Examens

Levende Talen Nederlands houdt zich intensief bezig met de examens, door op regelmatige basis gesprekken te voeren over de examens met het CvTE, maar ook met Cito. Dit gaat over zowel de reguliere examens (vmbo, havo en vwo) als de staatsexamens. Bovendien speelt LTN een rol bij de invulling van vacatures bij CvTE of Cito in vaststellingscommissies, klankbordgroepen of constructiegroepen. We voeren selectiegesprekken met leden en dragen uiteindelijk een of meerdere kandidaten voor. 

Ook organiseert onze werkgroep Examens ieder jaar traditiegetrouw na de afname van het centraal schriftelijk examen een bespreking van de opgaven en het correctievoorschrift. Deze examenbesprekingen helpen bij het intercollegiaal overleg over de correctie van de examens. Deelname aan een examenbespreking is alleen mogelijk voor leden. Daarnaast maakt de werkgroep een analyse van de examens en schrijven we een evaluatie over de examens, die we bespreken met het CvTE. 

Hoewel de examenbespreking al kan helpen bij de correctie van de examens, vinden veel collega’s het prettig om bepaalde vragen of twijfelgevallen op het eindexamenforum voor te leggen aan vakgenoten. 

We richten ons daarnaast op verbetering en vernieuwing van het examen Nederlands. Zo schreven we een uitgebreid advies, waarna we in nauwe samenwerking met het CvTE en Cito gestart zijn met een project waarin nieuwe vraagtypen voor het examen ontwikkeld worden. Tot slot hebben we structureel overleg met het ministerie over onder andere het eindexamen Nederlands.

Wat schreven we onder andere allemaal over de examens?

Ook nog interessant:

Tamara van Schilt en Desirée Joosten-ten Brinke schreven, samen met andere collega’s van de Hogescholen een handleiding voor het omzetten van schoolexamens.