Expeditie Brandaan- Historische literatuur en literatuurgeschiedenis

Marijke Meijer Drees, Rijksuniversiteit Groningen

Naar een nieuwe leergang literatuur en literatuurgeschiedenis (1100-1900) is de titel van het Docentontwikkelteam (DOT) dat in 2019 aan de RUG van start is gegaan. In de geest van het Manifest Nederlands op school –‘meer inhoud, meer plezier en beter resultaat’ – is ons doel een inspirerende lessenreeks voor historische literatuur en literatuurgeschiedenis te ontwerpen. De resultaten zullen over enige tijd beschikbaar komen op de website van het Meesterschapsteam Nederlands. Op de inspiratiebijeenkomst van Levende Talen wil ik ons werk-in-uitvoering graag aan jullie voorleggen en erover van gedachten wisselen. 

Centraal staat De reis van Sint Brandaan, het avontuurlijke zeevaartverhaal uit de twaalfde eeuw over de Ierse abt Brandaan die op last van een engel op reis moet gaan om allerlei wonderbaarlijke natuurverschijnselen met eigen ogen te aanschouwen. ‘Expeditie Brandaan’ biedt verschillende routes die leerlingen (bovenbouw én onderbouw) afleggen met het thema reizen als kompas en het middeleeuwse Brandaanverhaal als vertrekpunt en thuishaven. Richting het heden of juist terug in een verder verleden gaan zij op onderzoek uit in de cultuur- en literatuurgeschiedenis. Het rijke kennis- en vaardighedenrepertoire dat zij langs deze routes verwerven, laat zien wat literatuur en literatuurgeschiedenis voor het schoolvak Nederlands in zijn totaliteit kunnen betekenen.