Handreikingen examenbesprekingen 2024

Op deze pagina zijn de handreikingen van de examenbesprekingen vmbo-gt, havo en vwo te downloaden. De handreikingen bevatten geen lijst met ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden maar bieden handvatten voor het nakijken. De handreikingen corrigeren of vervangen het correctievoorschrift niet. Succes met nakijken.

Handreiking examenbespreking havo

Handreiking examenbespreking vmbo-gt

Handreiking examenbespreking vwo

 

Naar aanleiding van de examenbesprekingen sturen we het CvTE een brief met onze bevindingen. De uiteindelijke evaluatie van het examen zal later gepubliceerd worden.