Leercafés

Leercafés voor nieuwe docenten Nederlands

Ben jij niet zo lang geleden afgestudeerd aan de bachelor Leraar Nederlands of zit je in de laatste fase van je studie? Wil jij met je tevens nieuwe vakgenoten regelmatig blijven uitwisselen over je onderwijs, je rol in de school, je visies op het schoolvak Nederlands? Buiten de grenzen van je sectie kennis en inspiratie opdoen? Wil je op de hoogte zijn van de belangrijkste vakdidactische onderzoeken en discussies en daaruit concrete onderwijsideeën opdoen? Discussieer je graag met experts en vakgenoten om je zaag scherp te houden? Krijg je energie van goede vragen en ideeën voor effectief, aantrekkelijk onderwijs?

Kom dan naar het eerste Leercafé voor nieuwe leraren Nederlands!

Op maandag 27 september om 15.30 uur organiseert Levende Talen Nederlands in samenwerking met WODN de eerste ‘kick off- bijeenkomst’ van de Leercafés.

Wat kun je verwachten?
Aan de hand van didactische thema’s neem je deel aan een reeks Leercafés. De thema’s kunnen actuele onderwerpen zijn, maar juist ook onderwerpen die (veel) vragen oproepen bij startende docenten, en die nog minder of wisselend zichtbaar zijn in de onderwijsactualiteit, denk aan creatief schrijven in het curriculum, effectief onderwijs in spreek-, kijk- en luistervaardigheden, leesbevorderende didactiek en taalbeschouwende didactiek.

Aan de hand van een prikkelend artikel, een scherpe, korte lezing en een good practice komen we tot gesprek en discussie met vakgenoten en genodigde experts. Die gesprekken kunnen leiden tot ontwerpsamenwerkingen, publicaties, maar eerst en vooral zullen ze leiden tot goed onderwijs Nederlands vanuit een onderbouwde didactiek voor jouw doelgroep. Meer informatie over het programma van de eerste bijeenkomst volgt.

De eerste bijeenkomst zal naar verwachting nog online zijn.

Klik hier om in te schrijven voor deze activiteit