Congres Levende Talen 2020

Online editie

Op vrijdag 30 oktober zal het Congres Levende Talen (CLT 2020) plaatsvinden – het jaarlijkse evenement dat tot nu toe bekend stond als de Landelijke Studiedag.  Gezien de actuele situatie rond de coronacrisis wordt dit een online congres, waarin wij – onze good practice online kunnen delen en online ‘in samenspraak’ kunnen zijn. Inschrijven voor het CLT 2020 kan vanaf nu via congres.levendetalen.nl. Wees er snel bij, want VOL = VOL.

THEMA: Taal is samenspraak

Spraak is de oorsprong van taal, en taal is de motor van sociaal verkeer. We kennen begrippen als toespraak, aanspraak, afspraak, inspraak, opspraak, maar uiteindelijk is alles samenspraak: mensen die taal gebruiken om te communiceren. Samenspraak is een belangrijk doel van het communicatief taalonderwijs op school. We leren onze leerlingen doelgericht te spreken, te presenteren en gespreksvaardig te worden.

Maar samenspraak is ook een deel van onze didactiek: we voeren onderwijsleergesprekken en feedbackgesprekken.

En ten slotte is samenspraak in het onderwijs ook: opleiden tot burger, in dialoog gaan, elkaar leren kennen, elkaars cultuur ontdekken en leren waarderen. We zorgen dat onze leerlingen intercultureel vaardig worden om zo uit te groeien tot verantwoordelijke burgers in een multiculturele samenleving.

Programma

Met meer dan vijftig workshops rond het thema ‘Taal is samenspraak’ biedt het Congres Levende Talen een ruim aanbod om het onderwijs te verrijken en te vernieuwen.

Een kleine greep uit de workshops voor docenten en opleiders Nederlands:

  • Marloes Schrijvers (HRO) ‘Gesprekken over literatuur’,
  • Joke van Balen (NHL Stenden), ‘Subjectificatie bij leerlingen bevorderen door toepassing van Conversatie Analyse’,
  • Gerdineke van Silfhout en Joanneke Prenger, ‘Een doorgaande leeslijn PO – VO’,
  • Lara Meijer (Clusius College), ‘MBO-taalonderwijs en de arbeidsmarkt’,
  • Robert Chamalaun (Udens College/Radboud Universiteit), ‘Het interview als schoolexamenonderdeel’,
  • Veerle Dirksen, (Stedelijk College Eindhoven), Leesmotivatie in een kader/beroepsgerichte brugklas’,
  • Gijs Leenders, ‘Grammaticaal taalbewustzijn: wie/wat + waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?’.
  • Albert Bartelds (IJsselacademie) ‘talige diversiteit en streektaal’ Aruba en Curaçao, over taalvaardigheid en studiesucces, metalinguistisch bewustzijn bij leraren en de leerlijnen Papiamentu.
  • H.J. Bökkers in op ‘Nedersaksisch in het basisonderwijs’.