Nederlands vwo in het examenrooster 2024

In het jaarlijkse evaluatiegesprek dat LTN in september 2022 met het CvTE
hield, hebben wij al onze zorgen gedeeld rond het examenrooster 2024. Het
CvTE heeft rond de examenperiode een onderzoek opgezet om de reële
correctielast van de CE’s per vak in kaart te brengen.
Toen het rooster voor 2024 werd gepubliceerd, hebben wij ditmaal in een
brief opnieuw onze zorgen geuit over de plek die aan het CE Nederlands voor
vwo was toebedeeld. Onze zorgen werden ondersteund door de
petitie die collega Arnoud Kuijpers heeft geïnitieerd.

Naar aanleiding van onze brief zijn wij uitgenodigd bij het CvTE. De
voorlopige resultaten van het eerder genoemde onderzoek laten zien dat
Nederlands inderdaad tot een van de vakken behoort met de zwaarste
correctielast. De resultaten van het onderzoek worden in het najaar
gepubliceerd op Examenblad. Deze resultaten zullen ook gebruikt worden bij
het maken van toekomstige examenroosters.

Voor het CvTE waren de resultaten van het onderzoek het belangrijkste
argument om te besluiten het examenrooster aan te passen: het examen
Nederlands en het examen Engels worden omgewisseld. Dat betekent dat het
examen Nederlands op woensdag 15 mei plaatsvindt en het examen Engels op
woensdag 27 mei.

Wij zijn blij dat we in een heel constructief gesprek met het CvTE tot deze
oplossing zijn kunnen komen.