Pre-correctie vwo 2023

Wil jij met een kritische blik meekijken naar het centraal examen 2023 vanuit je expertise als ervaren examendocent? Dat kan!

LTN zoekt 12 docenten om vooraf het correctievoorschrift van het centraal examen Nederlands vwo 2023 te screenen door mee te doen met een precorrectie. De andere helft van de docenten wordt geworven door het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Wat ga je doen?

Je maakt onder strikte geheimhouding een gedeelte van het centraal examen Nederlands vwo, eerste tijdvak 2023 en kijkt hierbij kritisch naar het concept-correctievoorschrift. Samen met je collega’s bespreek je het examenwerk en doe je een voorstel voor eventuele aanpassing van het concept-correctievoorschrift. De voorstellen worden daarna beoordeeld door de vaststellingscommissie Nederlands vwo, die ook de uiteindelijke beslissing neemt of het voorstel al dan niet wordt overgenomen.

De precorrectie Nederlands vwo staat gepland voor:

Datum zaterdag 4 februari 2023
Locatie Cito, Arnhem
Tijd 10.00-16.00 uur

Je ontvangt van het CvTE een dag- en reiskostenvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 363,54.

De precorrectie valt onder de verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Wil je meer weten over activiteiten waarbij het CvTE docenten betrekt, kijk dan op de pagina docentbetrokkenheid op Examenblad.nl.

 

Aanmelden?  

Vul het aanmeldformulier in om je op te geven als je mee wilt doen.

De volgende voorwaarden zijn verbonden aan deelname:

  • Je bent bevoegd voor het vak Nederlands vwo;
  • Je geeft dit jaar les in de betreffende examenklas;
  • Je geeft minimaal 3 jaar les in een examenklas;
  • Docenten die werkzaam zijn, óf recent werkzaam zijn geweest, bij het CvTE of Cito komen niet in aanmerking voor deelname.
  • Je bent lid van LTN.

 

We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk vrijdag 15 januari 2023. Je ontvangt naar verwachting donderdag 19 januari van het CvTE een bericht of je tot de deelnemers behoort.