Precorrectie examen vmbo gl/tl 2023

Wil je meewerken aan het centraal examen 2023? Dat kan!

Het sectiebestuur van Levende Talen Nederlands (LTN) zoekt 12 bevoegde en enthousiaste docenten/leden voor de pre+-correctie Nederlands vmbo gl/tl op vrijdag 7 oktober 2022. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) werft ook 12 docenten. Gezamenlijk zullen deze 24 docenten vooraf examenmateriaal screenen van het centraal examen Nederlands vmbo gl/tl 2023.

Via deze pre+-correctie verzamelt het College voor Toetsen en Examens nog voor de definitieve afname op dinsdag 23 mei 2023 informatie die kan bijdragen aan de optimalisatie van het centraal examen Nederlands vmbo gl/tl.

 

Wat ga je doen?

Je maakt onder strikte geheimhouding een gedeelte van het centraal examen Nederlands vmbo gl/tl 2023 en beoordeelt het correctievoorschrift. Samen met je collega’s doe je voorstellen voor een eventuele aanpassing van het concept correctievoorschrift.

De plus in pre+-correctie duidt erop dat het in uitzonderlijke gevallen ook mogelijk is aanpassingsvoorstellen voor een opgave te doen. Dat kan echter alleen als er sprake is van een storende fout, waardoor leerlingen de opgave niet op de bedoelde wijze kunnen maken.

De pre+-correctie Nederlands vmbo gl/tl staat gepland voor:

Datum Vrijdag 7 oktober 2022
Locatie Cito, Arnhem
Tijd 10.00 – 16.00 uur

 

Je ontvangt van het CvTE een dag- en reiskostenvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 363,54.

De pre+-correctie valt onder de verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Wil je meer weten over activiteiten waarbij het College voor Toetsen en Examens docenten betrekt, kijk dan op de pagina docentbetrokkenheid op Examenblad.nl.

De online evaluatie van de pre+-correctie Nederlands vmbo gl/tl staat gepland voor woensdagmiddag 21 juni 2023 van 16.00 tot 17.30 uur. Als je meedoet met de pre+-correctie, verwacht het College voor Toetsen en Examens ook je deelname aan de evaluatie.

 

Aanmelden?

Vul het aanmeldformulier in om je op te geven als je mee wilt doen.

De volgende voorwaarden zijn verbonden aan deelname:

  • Je bent bevoegd voor het vak Nederlands vmbo;
  • Je geeft dit jaar les in de betreffende examenklas;
  • Je bent lid van LTN.

Wij ontvangen je aanmelding graag uiterlijk maandag 19 september 2022. Mocht de belangstelling groter zijn dan het aantal beschikbare plekken dan zullen het CvTE en LTN een selectie van de aanmeldingen maken. Je ontvangt naar verwachting vrijdag 23 september bericht van het College voor Toetsen en Examens of je tot één van de deelnemers behoort.

We zien uit naar je aanmelding.

Namens het bestuur Levende Talen Nederlands (LTN),

Ine de Mulder