Prijsvraag RV-toetsen

We vragen uw aandacht voor deze actie van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands van Levende Talen Nederlands

PRIJSVRAAG: INSPIRERENDE VOORBEELDEN VAN RESULTAATSVERBETERINGSTOETSEN (RVT) NEDERLANDS

Voorjaar 2020: scholen dicht, onderwijs via internet, geen examens. Leerlingen die hun schoolexamencijfers hadden willen ophalen met het centraal schriftelijk examen, leken even de pineut. Tot daar de Resultaatverbeteringstoets bedacht werd.

Er werd her en der op de sociale media gemopperd (extra werk, hoe verzinnen ze het, hoe doe je dat, heeft iemand een voorbeeld voor mij …). Er waren ook blijken van uitdaging: ‘Onze toets is beter dan het CSE’. Hoe toets je een PTA in één toets?

De Werkgroep Onderzoek en Didactiek van Levende Talen Nederlands nodigt RVT-makers uit deel te nemen aan de nationale prijsvraag RVT Nederlands 2020. Met dit initiatief wil de WODN bijdragen aan de verspreiding van goede praktijken.

Deelname

Als u met uw sectie overweegt deel te nemen, vult u dan dit korte vragenlijstje in. Daarin geeft u aan of u voor vmbo en/of havo- en/of vwo mee wilt doen. De vragenlijst staat open tot 10 juli. We sturen u nog 1 herinnering als u voor die tijd niet gereageerd hebt. Als u aangegeven hebt mee te willen doen, sturen wij u een korte vragenlijst over uw RVT, met aanwijzingen hoe u de toets kunt indienen. Indiening: voor 1 september 2020.

Het kan zijn dat uw sectie wel een concepttoets maakte, die echter niet afgenomen is bij gebrek aan kandidaten: ook die concepten zijn van waarde! 

Doe ook mee als u trots bent op een specifiek onderdeel van de toets: de toetsen moesten in een ommezien gemaakt worden. Het kan dus heel goed zijn dat een onderdeel of aspect erg goed gelukt is, andere onderdelen minder. We zijn op zoek naar inspirerende toetsen, maar ook naar inspirerende onderdelen van toetsen.

Als u overweegt mee te doen? Of anderszins betrokken zijn? Laat het ons weten.

Feedback

De genomineerde toetsen worden door de jury van gedetailleerd commentaar voorzien. Dat versturen we aan de genomineerde secties. Een samenvattend rapport verschijnt op de WODN-website, en via FB WODN en in Levende Talen Magazine. Anonimiteit wordt gewaarborgd, tenzij de indieners (delen van) de RVT beschikbaar willen stellen ter inspiratie voor collega-docenten. We denken dat veel collega’s daar prijs op zouden stellen

Jury

De jury bestaat uit docenten Nederlands uit vmbo, havo en vwo, vakdidactici met specifieke expertise op vakonderdelen, leden van de Werkgroep Examens van Levende Talen Nederlands, toetsdeskundigen,

Uitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het  online congres Levende Talen, op 30 oktober dit jaar.

De prijs

1.       Feedback van de beoordelingscommissie en geanonimiseerde publicaties

2.      Een waardebon voor uw sectie van Levende Talen Nederlands voor een abonnement op Levende Talen en conferenties, nascholingsbijeenkomsten en gastlessen van Levende Talen Nederlands in 2021.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter van de WODN, Gert Rijlaarsdam, g.c.w.rijlaarsdam@nulluva.nl

Ook voor organisaties die de prijsvraag willen sponsoren.