Profielwerkstukprijs vmbo

Bent u docent Nederlands in het vmbo en vindt u dat een van uw leerlingen een mooie taalprestatie heeft geleverd met of in het profielwerkstuk? Stuur het werkstuk dan vóór 1 mei 2021 naar pwsprijsvmbo@nulllerarennederlands.nl.

Dit is het eerste jaar dat we deze wedstrijd organiseren. Deze editie heeft dan ook het karakter van een pilot.

Wat zijn de voorwaarden?

Het profielwerkstuk hoeft deze eerste editie niet te gaan over een onderwerp dat bij het schoolvak Nederlands hoort. We willen in deze eerste editie werkstukken belonen waarin de leerling een goede, mooie of bijzondere taalprestatie levert. We vragen de docent om de voordracht in enkele zinnen te onderbouwen. Met de inzending verklaren u en uw leerling(en) geen bezwaar te hebben tegen publicatie via onze website.

De prijs

Als prijs is er een geldbedrag beschikbaar van 100 euro. Als een werkstuk door meerdere leerlingen is gemaakt, delen zij de prijs. De prijzen worden uitgereikt vóór de zomervakantie van 2021.

Achtergrond

Al jaren organiseert Levende Talen Nederlands een profielwerkstukwedstrijd voor havo- en vwo-leerlingen. Hiermee stimuleren we dat leerlingen zich verdiepen in de vele kanten van ons vak. Dit levert mooie resultaten op. Luister maar eens naar de winnaars van afgelopen schooljaar, in De Taalstaat (het item over de prijs begint op 11.16): https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/uitzendingen/882748-2020-06-06.

Het is tijd om ook vmbo-leerlingen uit te dagen een goed profielwerkstuk te schrijven.

De toekomst

Vanaf volgend schooljaar stimuleren we dat leerlingen talige of verhalige onderwerpen kiezen voor hun profielwerkstuk. Wij denken dat dit ook goed kan binnen de voorwaarden die op het vmbo aan dit werkstuk worden gesteld. Om inspiratie op te doen en hier met elkaar verder over te spreken organiseert Levende Talen Nederlands samen met Fontys Hogeschool een inspiratiemiddag over het vmbo-profielwerkstuk. Deze middag zal in mei of juni 2021 gaan plaatsvinden.