Project Schoolexamen schrijfvaardigheid

SES

Op 9 oktober kwamen 36 leraren (van de 39 die zich aanmeldden) bij elkaar voor de eerste bijeenkomst van het project Schoolexamen schrijfvaardigheid, een initiatief van Levende Talen Nederlands waarin wordt samenwerkt met SLO, VU en Fontys. 

Werkgroepen in actie op 9 oktober 2019

Doel
Het streven van SES is om te komen tot een (ver)beter(d) SE schrijfvaardigheid op de scholen van de leraren die meedoen.

Uiteindelijk zullen de deelnemende leraren en secties vaststellen wat de verschillen zijn tussen de SE’s 2019-2020 en 2020-2021 en hiervan verslag doen in een handreiking SE schrijfvaardigheid die via de website van de SLO verspreid zal worden.

Werkwijze
De leraren vormen werkgroepen. Elke groep kiest een of meer verbeterpunten uit, verdiept zich in de mogelijkheden en zet experimenten op in schooljaat 2019 -2020.
Tijdens dit jaar zijn er vier bijeenkomsten waarin de werkgroepen de voortgang bespreken, en scholingen op verzoek volgen over schrijfvaardigheid en beoordelen. Zo gaven Marije Lesterhuis, Renske Bouwer en Huub van den Bergh op 9 oktober een inleiding over het beoordelen van schrijfvaardigheid, de problemen daarbij en mogelijke oplossingen

De aspecten waarop verbetering beoogd wordt zijn: 

  • Schrijfvaardigheidstoetsing bestaat uit meer dan één opgave; 
  • Teksten worden door meer dan één beoordelaar beoordeeld;
  • Teksten worden extern beoordeeld (andere school, andere sectie);
  • Holistische beoordelingsinstrument (bijvoorbeeld  tekstschalen) ten behoeve van vergelijkingen over jaren en tussen scholen;
  • Integratieve toetsing van lees- en schrijfvaardigheid;
  • Verkennen van de mogelijkheden van een praktisch examen zoals inde kunstvakken.

De laatste bijeenkomst in juni krijgt de vorm van een conferentie. Alle leden van LTN zijn welkom.