Scholing

Op 6 juni 2019 organiseerde LTN een inspiratiedag.  Vier docent-onderzoekers deelden daar met 65 docenten hun experimentele lessen en de gedachten erachter. Op verzoek van de deelnemers plaatsen we hier de diapresentaties. Ze zijn beschikbaar tot 1 september 2019.

Liselore van Ockenburg. Syntheseteksten schrijven

LTN organiseert een paar keer per jaar scholingsactiviteiten, vaak in samenwerking met de Werkgroep Onderzoek & Didactiek Nederlands. In 2019 staan de volgende activiteiten op stapel:

Een demonstratieles Schrijfprocessen en tekstkwaliteit. Voor Havo 4-VWO-6, en studenten aan HBO en WO. Leerlingen vullen een vragenlijst in, onder toezicht van de docent in een computerlokaal of op hun telefoon (10-15 minuten). Tijdens de les (50 minuten) bespreken we de schrijfprocesprofielen van die klas. Leerlingen krijgen een inkijkje in hun schrijfprocessen, en in een vorm van onderzoek. Leerlingen kunnen zich spiegelen aan de rest van de klas, en aan een landelijke representatieve steekproef.
Kosten: reiskosten en een lidmaatschap voor LTN voor wie geen lid is, of een vrijwillige donatie aan LTN als men al lid is.
Contact: Gert Rijlaarsdam.

Landelijke studiedag Levende Talen. Jaarlijks organiseert Levende Talen een studiedag in Utrecht, met ca 500 deelnemers. LTN organiseert de presentaties en workshops voor Nederlands, variërend van vmbo, mbo tot havo/vwo en hoger onderwijs.

De Werkgroep Onderzoek en Nascholing Nederlands van LTN organiseert twee maal per jaar een studiemiddag/-avond (15.00—20:30 uur) met workshops waarin nieuwe didactische inzichten vanuit onderzoek worden getoond en besproken. In 2019: 6 juni en eind september.

Kwesties. LTN organiseert kleinschalige discussiebijeenkomsten over het onderwijs Nederlands. Leden worden via email op de hoogte gesteld van deze pop-up-discussiebijeenkomsten.