Schoolexamens lees- en schrijfvaardigheid

23 september 2019
In het voorjaar van 2019 ontvingen we van het ministerie van OC&W budget om enkele scenario’s uit het advies uit te werken. We gaan dit doen in een projectSchrijfvaardigheid SE. Leraren die mee willen doen kunnen zich tot 9 oktober opgeven bij Hanneke Gerits (geritsh@gmail.com ).
Meer weten? In de bijlages in onderstaand bericht staat alle achtergrondinformatie en in bijgevoegd bestand staat alles over het schrijfproject.

Mei 2019
Vorig jaar mei publiceerde Levende Talen Nederlands samen met Nederlands Nu een Advies over het examen Nederlands. Daarin pleitte het bestuur voor de instelling van een aantal werkgroepen van docenten die schoolexamens schrijven en leesvaardigheid onder de loep zouden nemen, en experimenten zouden doen. 400 docenten namen deel aan het draagvlakonderzoek. Daaruit bleek steun voor vier werkgroepen (zie tabel 4 uit het rapport, hieronder). 

Het Ministerie van Onderwijs ondersteunt het initiatief en stelt 30.000 euro beschikbaar voor de werkgroepen. Medio juni zullen we de docenten die destijds meldden mee te willen werken aan zo’n werkgroep voorstellen doen.