Schoolexamens lees- en schrijfvaardigheid

Vorig jaar rond deze tijd publiceerde Levende Talen Nederlands samen met Nederlands Nu een Advies over het examen Nederlands. Daarin pleitte het bestuur voor de instelling van een aantal werkgroepen van docenten die schoolexamens schrijven en leesvaardigheid onder de loep zouden nemen, en experimenten zouden doen. 400 docenten namen deel aan het draagvlakonderzoek. Daaruit bleek steun voor vier werkgroepen (zie tabel 4 uit het rapport, hieronder). 

Het Ministerie van Onderwijs ondersteunt het initiatief en stelt 30.000 euro beschikbaar voor de werkgroepen. Medio juni zullen we de docenten die destijds meldden mee te willen werken aan zo’n werkgroep voorstellen doen.