Spiegels en vensters

Literatuuronderwijs brengt inzicht in ‘de mens’

Marloes Schrijvers

Universiteit van Amsterdam / Vrije Universiteit

Books give us windows into the lives of others and mirrors so that we can better see ourselves, stelt auteur John Green. Fictie en literatuur vormen een veilige omgeving voor onze zoektocht naar onszelf en hoe we ons tot anderen verhouden: wie ben ik, wie wil ik (niet) zijn, wie is de ander? Via literatuuronderwijs ontmoeten leerlingen anderen. Anderen  die in het werkelijke leven soms ver van hen afstaan, maar ook anderen die zij wel kennen, maar nog niet begrijpen. 

Samen met docenten ontwikkelden we een literatuurdidactiek. We stelden vast dat die aanpak het inzicht in ‘de mens’ van havo 4-leerlingen bevorderde. Bovendien werden leerlingen meer gemotiveerd voor literatuuronderwijs. 

In deze workshop schets ik de principes van de didactiek, die ik baseerde op een uitgebreide literatuurstudie. Dat zijn er drie: 

(1) Er wordt thematisch gewerkt rondom korte verhalen, waarbij 

(2) leerlingen leren om interne dialogen met en 

(3) externe dialogen over die verhalen aan te gaan. 

De lessen gaan ook over verbeelding, inleving, en bewustwording van taal en stijl in verhalen, veelal gekoppeld aan het leren gebruiken van literaire begrippen. Tijdens de workshop ervaar je enkele taken aan den lijve en ontdek je hoe je de didactische principes en taken met kleine ingrepen in je eigen lespraktijk kunnen inzetten. 

Terug naar O&I