Testcorrectie examens

Dit jaar vinden voor zowel het examen vwo als voor het examen vmbo GL/TL testcorrecties plaats. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zoekt daarom weer docenten om een dag na de afname het voorlopige correctievoorschrift van het centraal examen Nederlands (vwo en vmbo GL/TL) 2022, eerste tijdvak te bespreken.

Lees meer over de testcorrectie voor vmbo GL/TL en meld je aan.

Lees meer over de testcorrectie voor vwo en meld je aan.

 

Als gevolg van de testcorrectie zullen de definitieve correctievoorschriften later gepubliceerd worden.

Het correctievoorschrift voor vwo wordt op zaterdag 14 mei om 17.00 uur gepubliceerd.

Het correctievoorschrift voor vmbo GL/TL wordt op woensdag 18 mei om 16.00 uur gepubliceerd.