Testcorrectie havo 2023

Wil jij met een kritische blik meekijken naar het centraal examen 2023 vanuit je expertise als ervaren examendocent? Dat kan!

Levende Talen Nederlands zoekt 10 docenten om een dag na de afname het voorlopige correctievoorschrift van het centraal examen Nederlands havo 2023, eerste tijdvak te bespreken met een testcorrectie.

De andere helft van de docenten wordt geworven door het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Wat ga je doen?

Je krijgt vrijdag 12 mei, na afname van het examen, het voorlopige correctievoorschrift van het examen Nederlands havo onder geheimhouding toegestuurd. Dit correctievoorschrift is dan nog niet zoals gebruikelijk gepubliceerd. Je kijkt vooraf door het CvTE geselecteerd een gedeelte van het examen na. De volgende dag, zaterdag 13 mei, bespreek je met 19 collega’s je bevindingen. Samen met hen kun je daar waar nodig, aanpassingsvoorstellen doen op het specifiek voor jou geselecteerde gedeelte van het voorlopige correctievoorschrift. De vaststellingscommissie van het CvTE besluit uiteindelijk wat zij hiervan overneemt, waarna het definitieve correctievoorschrift op maandag 15 mei om 17.00 uur wordt gepubliceerd.

Deze screening valt onder de verantwoordelijkheid van het CvTE en is onderdeel van Ieders Examen. Wil je meer weten over activiteiten in het kader van docentbetrokkenheid? Kijk dan op Examenblad.nl.

De testcorrectie Nederlands havo staat gepland voor:

 

Datum Zaterdag 13 mei 2022
Locatie Cursus- en vergadercentrum Domstad

Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Tijd 11.00 – 17.00 uur

Je ontvangt van het CvTE een dag- en reiskostenvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 363.54.

Belangrijk: Vanwege het krappe tijdspad raden we docenten die meedoen aan de testcorrectie aan om tijdens de afname van het examen Nederlands havo niet te surveilleren, maar zelf het examen te maken. Hierdoor heb je meer tijd voor het nakijken van de examens. Wil je dit meenemen in je overweging om je aan te melden?

Aanmelden?

Wil je meedoen? Voor de testcorrectie kun je je aanmelden via het aanmeldformulier.

De volgende voorwaarden zijn verbonden aan deelname:

  • Je bent bevoegd voor het vak Nederlands havo;
  • Je heb de afgelopen vier jaar lesgegeven aan examenklassen Nederlands en geeft dit jaar les aan de betreffende examenklas;
  • Je bent niet werkzaam (of recent werkzaam geweest) bij het CvTE, Cito, bestuursfunctie bij de LTN of een uitgeverij;
  • Je bent lid van Levende Talen Nederlands.

Onze ervaring is dat zich meer docenten aanmelden dan wij kunnen plaatsen. Wanneer je eerder hebt meegedaan, kan het zijn dat docenten die niet eerder hebben meegedaan de voorkeur krijgen.

Wij ontvangen je aanmelding graag uiterlijk vrijdag 14 april 2023.

Uiterlijk vrijdag 21 april ontvang je van het CvTE een bericht of je tot de deelnemers behoort.

Wellicht tot ziens op zaterdag 13 mei!