Testcorrectie vmbo GL/TL 2022

Wil je meedenken over een zo goed mogelijk correctievoorschrift Nederlands vmbo gl/tl 2022, eerste tijdvak? Dat kan!

Dit jaar zoekt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) weer docenten om een dag na de afname, het voorlopige correctievoorschrift van het centraal examen Nederlands vmbo gl/tl 2022, eerste tijdvak te bespreken. Het CvTE en Levende Talen Nederlands zijn daarvoor op zoek naar 20 examenklasdocenten vmbo gl/tl. De helft van deze docenten wordt geworven door het CvTE, de andere helft werven we rechtstreeks via deze mailing.

 

Wat ga je doen?

Je krijgt maandag 16 mei, na afname van het examen, het voorlopige correctievoorschrift van het examen Nederlands vmbo gl/tl onder geheimhouding toegestuurd. Dit correctievoorschrift is dan nog niet zoals gebruikelijk gepubliceerd. Een deel van de docenten kijkt van 20 leerlingen een vooraf door het CvTE geselecteerd gedeelte van het examen na, en van nog eens minimaal 3 leerlingen het volledige examenwerk. Een ander deel van de docenten kijkt van 15 leerlingen de schrijfopdracht na, en ook van minimaal 2 leerlingen het volledige examenwerk. De volgende dag, dinsdag 17 mei, bespreek je met 19 collega’s je bevindingen. Samen met hen kun je daar waar nodig, aanpassingsvoorstellen doen op het specifiek voor jou geselecteerde gedeelte van het voorlopige correctievoorschrift. De vaststellingscommissie van het CvTE besluit uiteindelijk wat zij hiervan overneemt, waarna het definitieve correctievoorschrift op woensdag 18 mei om 16.00 uur wordt gepubliceerd.

Deze screening valt onder de verantwoordelijkheid van het CvTE en is onderdeel van Ieders Examen. Wil je meer weten over activiteiten in het kader van docentbetrokkenheid? Kijk dan op Examenblad.nl.

De testcorrectie Nederlands vmbo gl/tl staat gepland voor:

Datum Dinsdag 17 mei 2022
Locatie Eenhoorn Meeting Center

Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort

Tijd 10.00 – 17.00 uur

Je ontvangt van ons een dag- en reiskostenvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 341,94.

Belangrijk: Vanwege het krappe tijdspad raden we docenten die meedoen aan de testcorrectie, aan om tijdens de afname van het examen Nederlands vmbo gl/tl niet te surveilleren, maar zelf het examen te maken. Hierdoor heb je meer tijd voor het nakijken van de examens. Wil je dit meenemen in je overweging om je aan te melden?

Aanmelden?

Wil je meedoen? Voor de testcorrectie kun je je aanmelden via het aanmeldformulier.

De volgende voorwaarden zijn verbonden aan deelname:

  • Je bent bevoegd voor het vak Nederlands vmbo gl/tl;
  • Je heb de afgelopen vier jaar lesgegeven aan examenklassen Nederlands en geeft dit jaar les aan de betreffende examenklas;
  • Je bent niet werkzaam (of recent werkzaam geweest) bij het CvTE, Cito, bestuursfunctie bij de LTN of een uitgeverij;
  • Je bent lid van Levende Talen, sectie Nederlands.

Wij ontvangen je aanmelding graag uiterlijk maandag 18 april 2022.

Uiterlijk dinsdag 26 april ontvang je van ons een bericht of je tot de deelnemers behoort.

Wellicht tot ziens op dinsdag 17 mei!