Testcorrectie vmbo GL/TL 2024

Wil je meedenken over een zo goed mogelijk correctievoorschrift Nederlands vmbo gl/tl 2024, eerste tijdvak? Dat kan!

Dit jaar zoekt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) weer docenten om een dag na de afname, het voorlopige correctievoorschrift van het centraal examen Nederlands vmbo gl/tl 2024, eerste tijdvak te bespreken. Het CvTE en Levende Talen Nederlands zijn daarvoor op zoek naar 24 examenklasdocenten vmbo gl/tl. De helft van deze docenten wordt geworven door het CvTE, de andere helft werven we rechtstreeks via deze mailing.

 

Wat ga je doen?

Je krijgt donderdag 16 mei, na afname van het examen, het voorlopige correctievoorschrift van het examen Nederlands vmbo gl/tl onder geheimhouding toegestuurd. Dit correctievoorschrift is dan nog niet gepubliceerd op Examenblad. Je kijkt vooraf een gedeelte van het examenwerk van een aantal leerlingen na. De volgende dag, vrijdag 17 mei, bespreek je met 23 collega’s je bevindingen. Samen met hen kun je, daar waar nodig, aanpassingsvoorstellen doen op het gedeelte van het voorlopige correctievoorschrift waar jij specifiek naar hebt gekeken. De vaststellingscommissie van het CvTE besluit uiteindelijk wat zij van de aanpassingsvoorstellen overneemt, waarna het definitieve correctievoorschrift op zaterdag 18 mei om 16.00 uur wordt gepubliceerd.

Deze screening valt onder de verantwoordelijkheid van het CvTE en is onderdeel van Ieders Examen. Wil je meer weten over activiteiten in het kader van docentbetrokkenheid? Kijk dan op Examenblad.nl.

De testcorrectie Nederlands vmbo gl/tl staat gepland voor:

Datum Vrijdag 17 mei 2024
Locatie Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Tijd 10.00 – 17.00 uur

Je ontvangt van ons een dag- en reiskostenvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 363,54 bruto.

Belangrijk: Vanwege het krappe tijdspad raden we docenten die meedoen aan de testcorrectie, aan om tijdens de afname van het examen Nederlands vmbo gl/tl niet te surveilleren, maar zelf het examen te maken. Hierdoor heb je meer tijd voor het nakijken van de examens. Wil je dit meenemen in je overweging om je aan te melden?

Aanmelden?

Wil je meedoen? Voor de testcorrectie kun je je aanmelden via het aanmeldformulier.

De volgende voorwaarden zijn verbonden aan deelname:

  • Je bent tweedegraads bevoegd voor het vak Nederlands;
  • Je geeft dit jaar les in de betreffende examenklas;
  • Je geeft minimaal 3 jaar les in een examenklas;
  • Docenten die werkzaam zijn, óf recent werkzaam zijn geweest, bij het CvTE, Stichting Cito, een uitgeverij of een bestuursfunctie hebben bekleed bij LTN komen niet in aanmerking voor deelname;
  • Je bent lid van Levende Talen, sectie Nederlands.

Het CvTE ontvangt je aanmelding graag uiterlijk 21 april 2024.

Je ontvangt naar verwachting uiterlijk 26 april 2024 van het CvTE een bericht of je tot een van de geselecteerde deelnemers behoort.