Testcorrectie vwo 2022

Wil je meedenken over een zo goed mogelijk correctievoorschrift Nederlands vwo 2022, eerste tijdvak? Dat kan!

Dit jaar zoekt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) weer docenten om een dag na de afname het voorlopige correctievoorschrift van het centraal examen Nederlands vwo 2022, eerste tijdvak te bespreken. Het CvTE en Levende Talen Nederlands zijn daarvoor op zoek naar 20 examenklasdocenten vwo. De helft van deze docenten wordt geworven door het CvTE, de andere helft werven we rechtstreeks via deze mailing.

Wat ga je doen?

Je krijgt donderdag 12 mei, na afname van het examen, het voorlopige correctievoorschrift van het examen Nederlands vwo onder geheimhouding toegestuurd. Dit correctievoorschrift is dan nog niet zoals gebruikelijk gepubliceerd. Je kijkt van 15 leerlingen een vooraf door het CvTE geselecteerd gedeelte van het examen na, en van nog eens 3 leerlingen het volledige examenwerk. De volgende dag, vrijdag 13 mei, bespreek je met 19 collega’s je bevindingen. Samen met hen kun je daar waar nodig, aanpassingsvoorstellen doen op het specifiek voor jou geselecteerde gedeelte van het voorlopige correctievoorschrift. De vaststellingscommissie van het CvTE besluit uiteindelijk wat zij hiervan overneemt, waarna het definitieve correctievoorschrift op zaterdag 14 mei om 17.00 uur wordt gepubliceerd.

Deze screening valt onder de verantwoordelijkheid van het CvTE en is onderdeel van Ieders Examen. Wil je meer weten over activiteiten in het kader van docentbetrokkenheid? Kijk dan op Examenblad.nl.

De testcorrectie Nederlands vwo staat gepland voor:

Datum Vrijdag 13 mei 2022
Locatie Vergadercentrum Vredenburg

Vredenburg 19, Utrecht

Tijd 11.00 – 17.00 uur

Je ontvangt van ons een dag- en reiskostenvergoeding; de dagvergoeding bedraagt € 341,94.

Belangrijk: Vanwege het krappe tijdspad raden we docenten die meedoen aan de testcorrectie aan om tijdens de afname van het examen Nederlands vwo niet te surveilleren, maar zelf het examen te maken. Hierdoor heb je meer tijd voor het nakijken van de examens. Wil je dit meenemen in je overweging om je aan te melden?

Aanmelden?

Wil je meedoen? Voor de testcorrectie kun je je aanmelden via het aanmeldformulier.

De volgende voorwaarden zijn verbonden aan deelname:

  • Je bent bevoegd voor het vak Nederlands vwo;
  • Je heb de afgelopen vier jaar lesgegeven aan examenklassen Nederlands en geeft dit jaar les aan de betreffende examenklas;
  • Je bent niet werkzaam (of recent werkzaam geweest) bij het CvTE, Cito, bestuursfunctie bij de LTN of een uitgeverij;
  • Je bent lid van Levende Talen, sectie Nederlands.

Onze ervaring is dat zich meer docenten aanmelden dan wij kunnen plaatsen. Wanneer je eerder hebt meegedaan, kan het zijn dat docenten die niet eerder hebben meegedaan de voorkeur krijgen.

Wij ontvangen je aanmelding graag uiterlijk vrijdag 15 april 2022.

Uiterlijk vrijdag 22 april ontvang je van ons een bericht of je tot de deelnemers behoort.

Wellicht tot ziens op vrijdag 13 mei!