Training Veranderingen in de examens Nederlands

Het examen van 2024 voor havo/vwo zal verschillende nieuwe vraagsoorten bevatten. Het examen van 2023 bevatte al enkele nieuwe vraagsoorten. Deze vraagsoorten zijn voortgekomen uit het project Uitbreiding vraagtypen CE havo/vwo dat Cito en het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zijn gestart naar aanleiding van het advies dat LTN in 2018 schreef (in samenwerking met de tijdelijke projectgroep Nederlands.NU).

Lees meer over dit project

Bij de ontwikkeling van de nieuwe vraagtypen was nauw betrokken dr. Uriël Schuurs, destijds werkzaam als toetsdeskundige bij Cito. Hij heeft een training ontwikkeld die ingaat op deze nieuwe vraagtypen. LTN is niet betrokken bij de training, maar we willen de leden graag wijzen op deze training. Zeker omdat LTN vanaf 2018 in zeer nauwe samenwerking met Cito en het CvTE heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe vraagtypen.


Zoals bekend gaan de examenvragen Nederlands havo/vwo de komende jaren zowel inhoudelijk als qua vorm flink veranderen. Al in mei 2024 zullen de examens havo/vwo voor een belangrijk deel bestaan uit nieuwe soorten vragen. In de training Veranderingen in de examens Nederlands staan deze nieuwe vraagsoorten centraal en leert u hoe u hier in uw onderwijs op kunt inspelen. In het ochtendgedeelte worden de veranderingen in de examenvragen toegelicht en oefent u zelf met voorbeeldmateriaal: examenvragen die niet op de website van CvTE te vinden zijn. In de middag staat de vraag centraal welke didactiek u als docent het beste kunt inzetten om uw leerlingen goed te leren lezen (deep reading). Tot slot komen enkele effectieve manieren aan de orde waarop u uw leerlingen kunt laten oefenen met het volledig en correct beantwoorden van examenvragen.

De training is afgelopen najaar al op een aantal plekken aangeboden en daar was toen bijzonder veel belangstelling voor. Op verzoek van docenten wordt deze training komend voorjaar nog eens aangeboden in vier verschillende steden. De training wordt verzorgd door dr. Uriël Schuurs, voorheen werkzaam als docent Nederlands, als universitair docent en als examenmaker; hij heeft als examenmaker aan de wieg gestaan van de veranderingen in de examens. Voor de training geldt dat u individueel kunt inschrijven, maar op verzoek kan de training ook binnen een school worden verzorgd voor de gehele sectie Nederlands. Voor meer informatie en voor aanmelding verwijzen we u naar de website.