Trainingen correctie

In maart en april 2023 wordt weer de minitraining over de Correctie van het Centraal Examen Nederlands aangeboden. De training is bedoeld voor docenten in de bovenbouw havo/vwo die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het corrigeren van de examens Nederlands. Het is een training van drie uur die afgelopen voorjaar een groot succes bleek: de training is toen gegeven op een aantal scholen en daarnaast via open inschrijving in vier verschillende steden. De deelnemers waren het er unaniem over eens dat de training uiterst nuttig is, ook voor docenten die al een jarenlange ervaring hebben in examenklassen.

Aanmelden voor deze training kan op individuele basis; op verzoek wordt de training ook verzorgd binnen de school. Wilt u meer weten of inschrijven, klik dan hier.

Daarnaast bieden we dit jaar een nieuwe training aan die betrekking heeft op Veranderingen in de examens Nederlands. Zoals bekend gaan de examenvragen de komende jaren zowel inhoudelijk als qua vorm flink veranderen. Al dit schooljaar zullen er nieuwe soorten vragen in de examens zitten die er voorheen niet in voorkwamen. In deze minitraining staan de toekomstige veranderingen centraal en leert u hoe u hier in uw onderwijs op kunt inspelen. Ook voor deze training geldt dat u individueel kunt inschrijven, maar ze kan ook binnen een school worden verzorgd voor de gehele sectie Nederlands.

Beide trainingen worden verzorgd door Uriël Schuurs, voorheen werkzaam als docent Nederlands, als universitair docent en als examenmaker. Hij heeft als examenmaker aan de wieg gestaan van de veranderingen in de examens. Voor meer details verwijzen we u naar de website.