Vacature lid vaststellingscommissie vmbo

Bij het CvTE ontstaat per 1 augustus 2021 een vacature voor een lid van de vaststellingscommissie vmbo. LTN mag een kandidaat voorstellen en daarom roepen we leden op te solliciteren. Stuur uw brief en cv aan secretaris@lerarennederlands.nl en doe dat voor 12 februari. De gesprekken vinden online plaats met twee bestuursleden van LTN in de eerste week van maart. Het precieze tijdstip wordt nog bekendgemaakt.

Lid vaststellingscommissie Nederlands vmbo (ca. 304 klokuren*)

Taakomschrijving:

  1. beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het vak Nederlands vmbo;
  2. adviseren over de normering van de centrale examens van het vak Nederlands vmbo;
  3. meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het vak Nederlands vmbo.

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. beschikt over minimaal een tweedegraads bevoegdheid Nederlands;
  2. beschikt over goede vakkennis en -vaardigheid, op het gebied van het vak Nederlands in het vmbo;
  3. heeft (recente) ervaring met en geeft onderwijs aan examenkandidaten in het vak Nederlands in examenklassen in het vmbo, bij voorkeur ook in bb en kb.

Een lid van een vaststellingscommissie moet zijn of haar werk zonder last en ruggespraak kunnen doen. Om die reden is het lidmaatschap van een vaststellingscommissie onverenigbaar met 

  1. het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
  2. het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of recentelijk geweest);
  3. het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

*) Het aantal uren is een schatting, gebaseerd op het schooljaar 2020-2021.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van de vaststellingscommissie kunt u inwinnen bij de heer A. Coenders via a.coenders@cvte.nl.